Thứ 3, Ngày 22/10/2019 -

Bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, TP. Kon Tum - đợt 02 năm 2019 (đấu giá ngày 11/3/2019)

Ngày đăng: 19/02/2019
Theo Thông báo số 09/TB-HĐĐGQSDĐ ngày 18/02/2019 của Hội đồng đấu giá quyền sử dụng đất tỉnh về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum (đợt 02 năm 2019) cụ thể:

Thông báo điểm thi tuyển kỳ thi tuyển công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, huyện năm 2017

Ngày đăng: 06/02/2018
Ngày 05/02/2018, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2017 ban hành Thông báo số 222/TB-HĐ về kết quả điểm thi tuyển kỳ thi tuyển công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, huyện năm 2017.

Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2017

Ngày đăng: 06/12/2017
Ngày 04/12/2017, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2017 ban hành Thông báo số 2265/TB-HĐ về thời gian, địa điểm ôn thi và thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh Kon Tum năm 2017, cụ thể như sau:

493 thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi tuyển công chức năm 2017 của tỉnh Kon Tum

Ngày đăng: 10/08/2017
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 422/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, huyện năm 2017.

Thông báo bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017

Ngày đăng: 28/06/2017
Ngày 27/6/2017, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 1144/TB-SNV về việc công khai chỉ tiêu bổ sung tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017.

Thông báo tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017

Ngày đăng: 05/06/2017
Ngày 25/5/2017, Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 927/TB-SNV về việc tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2017.