Thứ 4, Ngày 28/10/2020 -

Thông báo điểm thi tuyển kỳ thi tuyển công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, huyện năm 2017

Ngày đăng: 06/02/2018
Ngày 05/02/2018, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2017 ban hành Thông báo số 222/TB-HĐ về kết quả điểm thi tuyển kỳ thi tuyển công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, huyện năm 2017.

Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2017

Ngày đăng: 06/12/2017
Ngày 04/12/2017, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2017 ban hành Thông báo số 2265/TB-HĐ về thời gian, địa điểm ôn thi và thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính tỉnh Kon Tum năm 2017, cụ thể như sau:

493 thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi tuyển công chức năm 2017 của tỉnh Kon Tum

Ngày đăng: 10/08/2017
Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 422/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tuyển công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, huyện năm 2017.

15 cá nhân trình Hội đồng cấp Bộ xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú"

Ngày đăng: 11/10/2020
Ngày 05/10/2020, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú tỉnh Kon Tum đã tiến hành cuộc họp, bỏ phiếu kín thống nhất xét chọn 15 cá nhân có đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” lần thứ III - năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, trình Hội đồng cấp Bộ xét duyệt.
 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2019)

  543.452 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2019)

  14.782 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2019)

  56 /63
Bảo tồn nguồn gen Sâm Ngọc Linh