Thứ 5, Ngày 29/09/2022 -

Kết quả phúc khảo Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2020

Ngày đăng: 19/05/2021
Ngày 17/5/2021, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2020 ban hành Thông báo số 45/TB-HĐTDCC về Kết quả phúc khảo Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2020
 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2021)

  567.000 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2021)

  16.253 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2021)

  61 /63
Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh