Thứ 4, Ngày 19/01/2022 -

Kết quả phúc khảo Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2020

Ngày đăng: 19/05/2021
Ngày 17/5/2021, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2020 ban hành Thông báo số 45/TB-HĐTDCC về Kết quả phúc khảo Vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2020

Kết quả thi tuyển công chức Vòng 2 và danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2020

Ngày đăng: 29/04/2021
Ngày 28/4/2021, UBND tỉnh ban hành Thông báo số 91/TB-UBND về kết quả thi tuyển công chức Vòng 2 và danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2020.

Thông báo kết quả thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức năm 2020

Ngày đăng: 18/03/2021
Ngày 18/3/2021, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2020 ban hành Thông báo số 27/TB-HĐTD về kết quả thi Vòng 1 kỳ tuyển dụng công chức năm 2020
 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2019)

  543.452 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2020)

  25.851 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2020)

  56 /63
Lễ Khai giảng năm học 2021-2022