Thứ hai, Ngày 30/11/2020 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
812/QĐ-UBND   27/11/2020   Về việc cho phép thành lập Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Kon Tum
34/2020/QĐ-UBND   27/11/2020   Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4422/UBND-KTTH   27/11/2020   Về việc triển khai thực hiện kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 47- TB/TU ngày 23/11/2020
4419/UBND-KGVX   27/11/2020   V/v phối hợp triển khai hỗ trợ đầu thu truyền hình số trên địa bàn tỉnh
1167/QĐ-UBND   26/11/2020   Phê duyệt Báo cáo hiện trạng môi trường và Bộ chỉ thị môi trường tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016 - 2020
4413/UBND-NNTN   26/11/2020   Về việc rà soát hỗ trợ khắc phục nhà ở bị thiệt hại do thiên tai gây ra trong tháng 10 năm 2020
4411/UBND-NNTN   26/11/2020   Về việc triển khai Chỉ thị số 8141/CT-BNN-BVTV ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
4410/UBND-NNTN   26/11/2020   V/v chấp thuận điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và chấp thuận bổ sung, cho phép thực hiện dự án trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Đăk Glei, của huyện Ngọc Hồi
4409/UBND-NNTN   26/11/2020   Về việc đầu tư, phát triển vùng nông nghiệp chăn nuôi công nghệ cao tại huyện Ia H’Drai
4400/QĐ-BCĐCQĐT   25/11/2020   Phê duyệt danh sách Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo về Chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum
1163/QĐ-UBND   25/11/2020   Về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) dọc Tuyến tránh thành phố Kon Tum (đoạn phía Bắc sông Đăk Bla), tỉnh Kon Tum
1162/QĐ-UBND   25/11/2020   Dự án Trạm thu mua nông sản xã Đăk Sao
1161/QĐ-UBND   25/11/2020   Phê duyệt Đề án quản lý hạn hán trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4405/UBND-KGVX   25/11/2020   Về việc kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh của Chuyên trang Truyền hình pháp luật (thuộc Bộ Tư pháp)
4402/UBND-NNTN   25/11/2020   V/v bổ sung Kế hoạch định giá đất cụ thể năm 2020 (lần 5)
Tổng: 2391 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 160 Trang.
Chuyển tới trang: