Thứ 7, Ngày 04/04/2020 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
313/QĐ-UBND   03/04/2020   Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Thủy điện Đăk Nghé
208/QĐ-UBND   03/04/2020   Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1042/UBND-KTTH   01/04/2020   Về việc triển khai Thông tư số 05/2020/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính
198/QĐ-UBND   01/04/2020   Phê duyệt tạm tính kết quả xác định giá trị tiền trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát, sạn, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ thôn 3 và thôn 5, thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy
298/QĐ-UBND   01/04/2020   Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất tại các khu vực của huyện Ngọc Hồi
196/QĐ-UBND   01/04/2020   Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
195/QĐ-UBND   01/04/2020   Về việc đề nghị công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh
1022/UBND-KSTTHC   31/03/2020   V/v triển khai ứng dụng Zalo trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Kon Tum
1016/UBND-NNTN   31/03/2020   V/v dừng chủ trương xây dựng hồ sơ cơ chế thưởng công trình phúc lợi đối với các xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
1009/UBND-NNTN   31/03/2020   V/v tăng cường đẩy nhanh tiến độ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 trên địa bàn tỉnh
193/QĐ-UBND   30/03/2020   Về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính ngành Lao động-Thương binh và Xã hội thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
194/QĐ-UBND   30/03/2020   Về việc Phê duyệt danh mục thủ tục hành chính ngành Y tế thực hiện Tiếp nhận và Trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
189/QĐ-UBND   30/03/2020   Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới của ngành Lao động, Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
192/QĐ-UBND   30/03/2020   Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum
191/QĐ-UBND   30/03/2020   Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới và bãi bỏ của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Tổng: 1369 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 92 Trang.
Chuyển tới trang: