Chủ nhật, Ngày 29/01/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
13/TB-UBND   19/01/2023   Kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2023
187/UBND-NNTN   19/01/2023   Về việc tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giết mổ gia súc
185/UBND-KGVX   19/01/2023   V/v tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
183/UBND-HTKT   19/01/2023   V/v tăng cường bảo đảm an toàn giao thông đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô
27/QĐ-UBND   19/01/2023   Tổ chức lại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
26/QĐ-UBND   19/01/2023   Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Trang trại chăn nuôi Anh Phong
23/QĐ-UBND   19/01/2023   Ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023
169/KH-UBND   19/01/2023   Sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước giai đoạn 2022-2025
167/KH-UBND   19/01/2023   Triển khai các nền tảng số y tế trong quản lý và chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2030
04/CT-UBND   19/01/2023   Về việc tăng cường vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023
03/CT-UBND   19/01/2023   về việc triển khai các giai pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước mùa khô năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
14/BC-UBND   19/01/2023   Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế -xã hội năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
150/UBND-TTHCC   18/01/2023   Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ
156/UBND-KGVX   18/01/2023   V/v gắn biển Công trình chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh
154/UBND-NNTN   18/01/2023   V/v tăng cường công tác kiểm soát, giám sát chặt chẽ các nguồn thải và bảo đảm vệ sinh môi trường trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023
Tổng: 7003 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 467 Trang.
Chuyển tới trang: