Chủ nhật, Ngày 01/08/2021 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2577/UBND-KGVX   27/07/2021   V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh
643/QĐ-UBND   23/07/2021   Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Tiểu dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Kon Trang Kla, Đăk Trít và hạ tầng nông thôn khu vực xã Đăk La, huyện Đăk Hà
394/QĐ-UBND   23/07/2021   Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2524/UBND-KTTH   23/07/2021   V/v kinh phí triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
2519/UBND-NNTN   23/07/2021   Về công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi trên địa bàn tỉnh
2516/UBND-NNTN   22/07/2021   Về việc tháo gỡ khó khăn trong vận chuyển vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất và chế biến nông sản
2511/UBND-NNTN   22/07/2021   Về việc dừng tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
2509/UBND-NNTN   22/07/2021   V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, tài nguyên nước, đê điều, phòng chống thiên tai trên trên địa bàn tỉnh.
203/TB-UBND   21/07/2021   Kết quả Phiên họp chuyên đề Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 6 năm 2021
641/QĐ-UBND   21/07/2021   Về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum
383/QĐ-UBND   21/07/2021   Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026
382/QĐ-UBND   21/07/2021   Bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất các cơ sở nhà, đất dôi dư không còn nhu cầu sử dụng sau khi sắp xếp lại thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi
381/QĐ-UBND   21/07/2021   Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
380/QĐ-UBND   21/07/2021   Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan quản lý nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2497/KH-UBND   21/07/2021   Tiếp tục thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Tổng: 3783 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 253 Trang.
Chuyển tới trang: