Thứ hai, Ngày 20/05/2019 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
503/QĐ-UBND   17/05/2019   Ban hành Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019
1158/UBND-KTTH   17/05/2019   V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019
377/QĐ-CT   16/05/2019   Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019
489/QĐ-UBND   16/05/2019   Về việc bãi bỏ Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp thành phố Kon Tum
491/QĐ-UBND   16/05/2019   Về việc công nhận xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2018
379/QĐ-UBND   16/05/2019   Về việc quy định giá thóc dùng để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
487/QĐ-UBND   15/05/2019   Phê duyệt danh sách các cơ sở sản xuất công nghiệp có sử dụng nước từ nguồn nước phục vụ sản xuất công nghiệp phải trả tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
485/QĐ-UBND   15/05/2019   Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình Sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020 tỉnh Kon Tum
369/QĐ-UBND   14/05/2019   Về việc phê duyệt danh sách công chức, viên chức cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
1131/UBND-HCTC   14/05/2019   V/v sử dụng tin nhắn trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh
1125/XN-UBND   14/05/2019   Bản xác nhận Khối lượng khoáng sản cát làm VLXDTT thu hồi trong quá trình thực hiện nạo vét lòng hồ Thủy điện Đăk Psi 5 thuộc huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
370/QĐ-UBND   14/05/2019   Về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
1138/KH-UBND   14/05/2019   Thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019
1133/UBND-NCXDPL   14/05/2019   Về việc nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật.
1139/KH-UBND   14/05/2019   Kế hoạch triển khai Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Tổng: 517 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 35 Trang.
Chuyển tới trang: