Thứ 4, Ngày 19/01/2022 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
23/QĐ-UBND   14/01/2022   Công nhận xã Đăk Mar, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2021 theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao
136/UBND-KGVX   14/01/2022   V/v tổ chức đón giao thừa mừng Xuân mới Nhâm Dần 2022 trên địa bàn thành phố Kon Tum
129/UBND-KTTH   14/01/2022   PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO THI ĐUA Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh năm 2022
127/UBND-KGVX   14/01/2022   Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng COVID-19
123/UBND-NNTN   14/01/2022   V/v tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn tỉnh
118/QĐ-BTC   13/01/2022   Về việc ban hành Thể lệ Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Kon Tum lần thứ X (năm 2022-2023)
23/QĐ-UBND   13/01/2022   Chuyển giao nhà, đất về địa phương để quản lý, xử lý các cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
17/QĐ-UBND   13/01/2022   Công nhận xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao năm 2021 theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng xã nông thôn mới nâng cao
120/UBND-KTTH   13/01/2022   Về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triển năm của các doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý
115/UBND-KGVX   13/01/2022   V/v hướng dẫn tạm thời việc đi lại của người dân theo cấp độ dịch COVID-19 (thay thế Công văn số 4614/UBND- KGVX ngày 29/12/2021)
18/QĐ-UBND   12/01/2022   Phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất Dự án Khai thác quỹ đất phát triển kết cấu hạ tầng Trung tâm thể dục thể thao (đợt 2) tại phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
15/QĐ-UBND   12/01/2022   Phê duyệt Quy chế chi tiêu cho công tác thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư công dự án hoàn thành thuộc cấp tỉnh quản lý
03/2022/QĐ-UBND   12/01/2022   Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động xuất bản trên địa bàn tỉnh Kon Tum
111/UBND-NNTN   12/01/2022   Về việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường
01/CT-UBND   12/01/2022   Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Tổng: 5172 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 345 Trang.
Chuyển tới trang: