Thứ sáu, Ngày 05/03/2021 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
727/KH-UBND   03/03/2021   Triển khai thực hiện đưa các chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030
729/UBND-HTKT   03/03/2021   V/v điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch chung thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei
726/UBND-KTTH   03/03/2021   Về triển khai Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn tỉnh
40/TB-UBND   02/03/2021   Về kết quả kiểm tra, rà soát giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Đường và bà Trần Thị Tý trên địa bàn huyện Ngọc Hồi theo Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Thanh tra Chính phủ
06/2021/QĐ-UBND   02/03/2021   Ban hành Quy định về theo dõi, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện kết luận thanh tra của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh Kon Tum
722/KH-UBND   02/03/2021   Thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh
718/UBND-KGVX   02/03/2021   V/v triển khai thực hiện Kết luận số 08-KL/TU ngày 24-02-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
711/UBND-KGVX   02/03/2021   V/v tạm dừng hoạt động các Chốt kiểm tra và Tổ liên ngành kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
709/UBND-KTTH   02/03/2021   V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ
708/UBND-NNTN   02/03/2021   Về việc tham gia tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV
699/UBND-NNTN   02/03/2021   V/v chấp thuận điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thành phố Kon Tum
698/UBND-TTHCC   02/03/2021   Về phương án thực hiện mở rộng thí điểm chuyển giao nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC
40/TB-UBND   02/03/2021   Về kết quả kiểm tra, rà soát giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Đường và bà Trần Thị Tý trên địa bàn huyện Ngọc Hồi theo Kế hoạch 363/KH-TTCP ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Thanh tra Chính phủ
143/QĐ-UBND   01/03/2021   Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei để xây dựng Dự án bố trí sắp xếp dân cư ở vùng thiên tai và vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Đăk Glei
108/QĐ-UBND   01/03/2021   Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, trong lĩnh vực thi và tuyển sinh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Tổng: 2985 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 199 Trang.
Chuyển tới trang: