Thứ 5, Ngày 21/10/2021 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3783/KH-UBND   20/10/2021   Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thông tin quốc gia đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
3781/UBND-KGVX   20/10/2021   V/v nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu của các cơ quan báo chí giai đoạn 2021-2025
963/QĐ-UBND   20/10/2021   Về việc triển khai chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
961/QĐ-UBND   19/10/2021   Phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021-2030 của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Đăk Glei
955/QĐ-UBND   19/10/2021   QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (cấp lần đầu: ngày 23 tháng 5 năm 2018) (điều chỉnh lần thứ 1: ngày 24 tháng 7 năm 2019) (điều chỉnh lần thứ 2: ngày tháng năm 2021)
954/QĐ-UBND   19/10/2021   QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (cấp lần đầu: ngày 08 tháng 9 năm 2020) (điều chỉnh lần thứ 1: ngày 17 tháng 12 năm 2020) (điều chỉnh lần thứ 2: ngày tháng năm 2021)
953/QĐ-UBND   19/10/2021   Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận Yến sào Kon Tum
555/QĐ-UBND   19/10/2021   Về công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn thư và Lưu trữ nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum
555/QĐ-UBND   19/10/2021   Về công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Văn thư và Lưu trữ nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3751/KH-UBND   19/10/2021   Phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV
3770/UBND-KGVX   19/10/2021   V/v đẩy mạnh thực hiện các chính sách giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh
3769/UBND-NNTN   19/10/2021   Về việc triển khai thực hiện ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 1783-CV/VPTU ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Văn phòng Tỉnh ủy
3765/UBND-NNTN   19/10/2021   Về việc triển khai thực hiện các giải pháp phòng chống bệnh khảm lá sắn trên địa bàn tỉnh
32/2021/QĐ-UBND   19/10/2021   Ban hành Quy định hoạt động lấy ý kiến phản biện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh và Nhân dân về các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, chính sách phát triển kinh tế - xã hội và chương trình, dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3744/CTPH-UBND-TAND-VKSND   18/10/2021   Phối hợp triển khai thực hiện công tác phòng, chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030
Tổng: 4637 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 310 Trang.
Chuyển tới trang: