Thứ hai, Ngày 02/10/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
259/TB-UBND   29/09/2023   Về nội dung, thời gian Phiên họp trực tuyến UBND tỉnh với các địa phương về đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2023.
560/QĐ-UBND   29/09/2023   Phê duyệt Đề án đảm bảo Trụ sở làm việc Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
463/QĐ-UBND   29/09/2023   thành lập Ban Tổ chức địa phương đăng cai Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I tại tỉnh Kon Tum, năm 2023.
462/QĐ-UBND   29/09/2023   Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh.
461/QĐ-UBND   29/09/2023   Công nhận xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022 theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
3295/KH-UBND   29/09/2023   Kế hoạch đăng cai Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ I tại tỉnh Kon Tum, năm 2023.
3288/KH-UBND   29/09/2023   Kế hoạch triển khai thi hành Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
3285/UBND-TTHCC   29/09/2023   V/v thực hiện một số nhiệm vụ sau khi rà soát các quy định thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính chính năm 2023.
3282/UBND-KTTH   29/09/2023   V/v triển khai Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại Phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương các CTMTQG giai đoạn 2021 - 2025.
557/QĐ-UBND   28/09/2023   Về việc phê chuẩn kết quả Đại hội bất thường toàn thể Luật sư khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023 của Đoàn Luật sư tỉnh
3276/UBND-NNTN   28/09/2023   Về việc tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ về phát triển nông nghiệp hữu cơ
3270/UBND-KGVX   28/09/2023   V/v chỉ đạo thực hiện kiến nghị của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc triển khai thực hiện Dự án 8
3268/UBND-NC   28/09/2023   V/v nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
556/QĐ-UBND   27/09/2023   Phê duyệt nhiệm vụ và mức hỗ trợ Đề án Khuyến công địa phương năm 2023 (đợt 3)
555/QĐ-UBND   27/09/2023   Phê duyệt Đề án Tổ chức Festival Sâm Ngọc Linh - Kon Tum, Việt Nam
Tổng: 8331 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 556 Trang.
Chuyển tới trang: