Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
417/QĐ-UBND   15/07/2024   Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 5, lớp 9 và lớp 12 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
38/2024/QĐ-UBND   15/07/2024   Số lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
2455/UBND-KTTH   13/07/2024   Triển khai Thông báo số 45/TB-TTHĐND ngày 01/7/2024 của Thường trực HĐND tỉnh
213/TB-UBND   12/07/2024   Kết quả Phiên họp trực tuyến UBND tỉnh với các địa phương tháng 6 năm 2024.
408/QĐ-UBND   12/07/2024   Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
2449/UBND-KTTH   12/07/2024   Về việc triển khai thực hiện công tác quản lý, điều hành giá những tháng còn lại của năm 2024.
230/BC-UBND   12/07/2024   Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.
57/NQ-HĐND   11/07/2024   Về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Khóa XII
56/NQ-HĐND   11/07/2024   Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2025.
55/NQ-HĐND   11/07/2024   Về kết quả giám sát tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
54/NQ-HĐND   11/07/2024   Về phân bổ chi tiết vốn đối ứng từ ngân sách địa phương năm 2024 thực hiện các dự án đầu tư cấp tỉnh quản lý thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia.
53/NQ-HĐND   11/07/2024   Về điều chỉnh kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022, năm 2023.
52/NQ-HĐND   11/07/2024   Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2024 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
51/NQ-HĐND   11/07/2024   Về Danh mục dự án đầu tư công cấp tỉnh quản lý giai đoạn 2021-2025 thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Kon Tum.
50/NQ-HĐND   11/07/2024   Về việc phân bổ vốn từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 2023,
Tổng: 9949 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 664 Trang.
Chuyển tới trang: