Thứ 3, Ngày 07/07/2020 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
440/QĐ-UBND   03/07/2020   Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng thuộc nhóm 4 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ trên địa bàn huyện Sa Thầy
132/TB-UBND   01/07/2020   Kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị “Chia sẻ kinh nghiệm quản lý, hỗ trợ phát triển Hợp tác xã và Nông hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum”
435/QĐ-UBND   01/07/2020   Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Ngọc Hồi
430/QĐ-UBND   01/07/2020   Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Kon Plông
08/CT-UBND   30/06/2020   Về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020
425/QĐ-UBND   30/06/2020   Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Ia H’Drai
424/QĐ-UBND   30/06/2020   Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Đăk Tô (đợt 2)
416/QĐ-UBND   29/06/2020   Phê duyệt danh sách và kinh phíhỗ trợ hộ kinh doanh phải tạm ngừng kinh doanh do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Kon Tum (đợt 2)
615/QĐ-UBND   29/06/2020   Về việc phê duyệt kết quả xếp loại doanh nghiệp năm 2019 đối với Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum
183/BC-UBND   29/06/2020   Về việc báo cáo tình hình, kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
408/QĐ-UBND   26/06/2020   Phê duyệt bổ sung danh sách và kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng thuộc nhóm 5 và nhóm 7 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ trên địa bàn huyện Đăk Glei
407/QĐ-UBND   26/06/2020   V/v phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho đối tượng thuộc nhóm 2 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ trên địa thành phố Kon Tum (đợt 1)
406/QĐ-UBND   26/06/2020   Về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
403/QĐ-UBND   25/06/2020   Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho đối tượng thuộc nhóm 1 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ trên địa thành phố Kon Tum (Đợt 3)
405/QĐ-UBND   25/06/2020   V/v phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng thuộc nhóm 4 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ trên địa bàn thành phố Kon Tum (Đợt 5)
Tổng: 1641 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 110 Trang.
Chuyển tới trang: