Chủ nhật, Ngày 04/06/2023 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
163/TB-UBND   02/06/2023   Về nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2023.
282/QĐ-UBND   02/06/2023   Về việc phê duyệt giá khởi điểm, bước giá tại các điểm mỏ thuộc Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2023.
277/QĐ-UBND   02/06/2023   Về việc chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty Cổ phần thủy điện Minh Phát thuê đất để thực hiện Dự án Thủy điện Thượng Đăk Psi (giai đoạn 2).
276/QĐ-UBND   02/06/2023   V/v phê duyệt Phương án Đấu giá quyền sử dụng đất lô C28 tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
1636/KH-UBND   02/06/2023   Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2023) trên địa bàn tỉnh.
1629/KH-UBND   02/06/2023   Về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 trên địa bàn tỉnh.
1641/UBND-NC   02/06/2023   V/v hướng dẫn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố.
1632/UBND-KGVX   02/06/2023   V/v triển khai thực hiện Kết luận số 1202-KL/TU ngày 21-5-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
1631/UBND-TTHCC   02/06/2023   V/v đánh giá việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh.
1630/UBND-KGVX   02/06/2023   V/v tăng cường các giải pháp phòng ngừa tranh chấp lao động và đình công trên địa bàn tỉnh.
1643/KH-BCĐ   02/06/2023   Kế hoạch của Ban Chỉ đạo PCTP tỉnh triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.
1640/UBND-KGVX   01/06/2023   Về việc tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2023.
275/QĐ-UBND   01/06/2023   Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phát triển kinh tế tập thể tỉnh Kon Tum.
31/2023/QĐ-UBND   01/06/2023   Ban hành Quy định giá thuê, giá thuê mua nhà ở xã hội áp dụng đối với chung cư Nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum.
272/QĐ-UBND   01/06/2023   Về việc phê duyệt sửa đổi Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính Ngành Nông nghiệp và PTTN áp dụng trên địa bàn tỉnh.
Tổng: 7663 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 511 Trang.
Chuyển tới trang: