Thứ hai, Ngày 17/06/2019 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
594/QĐ-UBND   12/06/2019   V/v huỷ bỏ diện tích đất thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện mà sau 3 năm chưa thực hiện trên địa bàn các huyện, thành phố
447/QĐ-UBND   12/06/2019   Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum
598/QĐ-UBND   12/06/2019   Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH Cao su Đại Lợi Kon Tum
1463/UBND-NNTN   12/06/2019   V/v triển khai Nghị định số 35/2019/NĐ-CP của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp
1474/UBND-NCXDPL   12/06/2019   Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 91-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
446/QĐ-UBND   12/06/2019   Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Kon Tum
445/QĐ-UBND   12/06/2019   Về việc Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
597/QĐ-UBND   12/06/2019   Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei
592/QĐ-UBND   12/06/2019   Giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí cho 02 đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ
593/QĐ-UBND   12/06/2019   Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Đường vào khu sản xuất gạch ngói thôn 5, xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum
595/QĐ-UBND   12/06/2019   Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu:Mua vắc xin tiêm phòng cho đàn gia súc trên địa bàn tỉnh thuộc Chương trình 30a của Chi cục chăn nuôi và Thú y
1449/UBND-TTHCC   11/06/2019   V/v vận hành thử nghiệm Hệ thống thông tin một cửa điện tử và hoàn chỉnh nội dung chi tiết thủ tục hành chính
589/QĐ-UBND   11/06/2019   Quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Nhà máy liên hợp xử lý chất thải An Thiện Ngọc Hồi của Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Môi trường An Thiện
585/QĐ-UBND   10/06/2019   Ban hành Quy chế phối hợp giữa Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố về việc thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
440/QĐ-UBND   10/06/2019   Về việc Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum
Tổng: 626 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 42 Trang.
Chuyển tới trang: