Thứ 5, Ngày 24/09/2020 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
697/QĐ-UBND   22/09/2020   Kiện toàn Hội đồng sáng kiến tỉnh Kon Tum
694/QĐ-UBND   22/09/2020   Về việc phê chuẩn miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi nhiệm kỳ 2016-2021
290/TB-UBND   22/09/2020   Về nội dung, thời gian phiên họp trực tuyến Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2020
3571/UBND-NC   22/09/2020   Về việc tuyên truyền, phổ biến và thực hiện quy định pháp luật trên lĩnh vực xuất cảnh, nhập cảnh
3557/KH-BTC   22/09/2020   Triển khai các hoạt động Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên - Nhi đồng lần thứ XIII (2020-2021)
692/QĐ-UBND   22/09/2020   Về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Hồi nhiệm kỳ 2016-2021
3561/UBND-KGVX   22/09/2020   Về việc triển khai nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021
3560/UBND-KTTH   22/09/2020   Về việc triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1423- TB/TU ngày 15/9/2020
3586/UBND-NNTN   22/09/2020   Về việc tổ chức ngăn chặn vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới
3585/UBND-HTKT   22/09/2020   V/v tăng cường quản lý an toàn kết cấu công trình
3558/QĐ-BTC   22/09/2020   Về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên - Nhi đồng tỉnh Kon Tum lần thứ XIII (năm 2020-2021)
691/QĐ-UBND   22/09/2020   Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính của ngành Tài nguyên và Môi trường thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
693/QĐ-UBND   22/09/2020   Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Sáng kiến tỉnh Kon Tum
928/QĐ-UBND   22/09/2020   V/v Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản
923/QĐ-UBND   22/09/2020   Về việc phân bổ gạo hỗ trợ học sinh 5 tháng học kỳ I năm học 2020-2021 theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ
Tổng: 2069 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 138 Trang.
Chuyển tới trang: