Thứ 5, Ngày 29/09/2022 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
609/QĐ-UBND   28/09/2022   Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Thạnh và bà Ngô Thị Lý (lần hai)
3194/QĐ-BCH   27/09/2022   Về việc thành lập 03 Đoàn kiểm tra công tác phòng chống, ứng phó bão số 4 (bão Noru) trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022
3210/UBND-NNTN   27/09/2022   Về việc tổ chức triển khai và nâng cao chất lượng công tác đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP
3207/UBND-KGVX   27/09/2022   V/v triển khai thực hiện Thông tư số 05/2022/TT-BVHTTDL hướng dẫn hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài nguyên thông tin
3204/UBND-KGVX   27/09/2022   V/v tiếp tục nâng cao chất lượng phát thanh, truyền hình
591/QĐ-UBND   26/09/2022   Về việc điều chỉnh Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Kế hoạch và Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
590/QĐ-UBND   26/09/2022   Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3192/UBND-HTKT   26/09/2022   V/v khắc phục tình trạng ngập các tuyến đường trên địa bàn thành phố Kon Tum
3177/UBND-NNTN   26/09/2022   V/v xử lý vụ khai thác rừng trái phép tại Tiểu khu 692, địa giới hành chính xã Mô Rai, huyện Sa Thầy
04/CĐ-CTUBND   25/09/2022   Về việc tập trung ứng phó với bão Noru và mưa lớn trên địa bàn tỉnh
581/QĐ-UBND   23/09/2022   Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế
3164/KH-UBND   23/09/2022   Triển khai Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022
3163/UBND-NC   22/09/2022   Phát động phong trào thi đua Thực hiện Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2030
578/QĐ-UBND   22/09/2022   Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng các tuyến đường ĐĐT02, ĐĐT03, ĐĐT08 - Khu trung tâm huyện Ia H’Drai hoàn thành
3151/UBND-KTTH   22/09/2022   V/v triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 586-TB/TU ngày 19 tháng 9 năm 2022
Tổng: 6511 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 435 Trang.
Chuyển tới trang: