Thứ 5, Ngày 22/08/2019 -

Từ khóa:
Năm ban hành: Số lượng kết quả:
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2154/KH-UBND   19/08/2019   Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư tại Kết luận số 45-KL/TW ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Ban chấp hành Trung ương
638/QĐ-UBND   19/08/2019   Về việc phê duyệt sửa đổi quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum
871/QĐ-UBND   19/08/2019   Quyết định chủ trương đầu tư Dự án trồng cây dược liệu dưới tán rừng tại xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông của Công ty cổ phần nông nghiệp công nghệ cao An Bình Kon Tum
635/QĐ-UBND   19/08/2019   Về việc công bố bãi bỏ một số thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội để thực hiện tại Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum
2146/UBND-HTKT   19/08/2019   V/v đảm bảo trật tự an toàn giao thông Lễ Quốc khánh 2/9 và Khai giảng năm học mới 2019-2020 trên địa bàn tỉnh
627/QĐ-UBND   16/08/2019   Giải thể Tổ Hỗ trợ Thủ tục đầu tư tỉnh Kon Tum
2134/UBND-KTTH   16/08/2019   Về việc tiếp tục đẩy mạnh công khai ngân sách nhà nước theo quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015
2135/KH-UBND   16/08/2019   Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019
2139/UBND-KTTH   16/08/2019   Về việc triển khai Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 25/7/2019 của Chính phủ
859/QĐ-UBND   15/08/2019   Quyết định chủ trương đầu tư Dự án trồng cây ăn quả công nghệ cao theo mô hình nông lâm kết hợp tại tiểu khu 320, 321 xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum của Công ty TNHH Sản xuất Chế biến Nông lâm sản Nghĩa Phát
2126/UBND-KTTH   15/08/2019   Về việc triển khai thực hiện công tác quản lý, thanh toán vốn đầu tư công
863/QĐ-UBND   15/08/2019   V/v Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản
620/QĐ-UBND   15/08/2019   V/v thôi kiêm nhiệm chức vụ Trưởng ban Ban Tiếp công dân tỉnh
860/QĐ-UBND   15/08/2019   Phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn 5, xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum”(Trữ lượng tính đến ngày 10 tháng 6 năm 2019)
621/QĐ-UBND   15/08/2019   V/v bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban Ban Tiếp công dân tỉnh Kon Tum
Tổng: 841 Văn bản. Trang 1 Trong tổng số 57 Trang.
Chuyển tới trang: