Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Đẩy mạnh triển khai dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 15/12/2020
Không phải đến trụ sở cơ quan Nhà nước hoặc Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp nhưng vẫn có thể gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) là một trong những lợi ích thiết thực khi đăng ký sử dụng dịch vụ bưu chính công ích (BCCI).

Đẩy mạnh triển khai dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 11/12/2020
Không phải đến trụ sở cơ quan Nhà nước hoặc Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả các cấp nhưng vẫn có thể gửi hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) là một trong những lợi ích thiết thực khi đăng ký sử dụng dịch vụ bưu chính công ích (BCCI).

Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Kon Tum

Ngày đăng: 15/12/2020
Để tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân liên quan trong thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, Cổng Thông tin điện tử tỉnh hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Kon Tum, cụ thể:

Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích bà Y YIUH

Ngày đăng: 15/12/2023
Ngày 06/11/2023, Tòa án nhân dân thành phố Kon Tum ban hành Quyết định số 513/2023/QĐ-TA thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích.

Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích ông Trần Văn Sữu

Ngày đăng: 17/05/2023
Ngày 17/4/2023, Tòa án nhân dân thành phố Kon Tum ban hành Quyết định số 154/2023/QĐ-TA thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích.

Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích ông Lương Văn Đại

Ngày đăng: 08/03/2023
Ngày 07/03/2023, Tòa án nhân dân huyện Đăk Tô ban hành Quyết định số 01/QĐ-TA thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích.

Thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích ông Nguyễn Thế Huy

Ngày đăng: 15/03/2022
Ngày 10/3/2022, Tòa án nhân dân huyện Đăk Tô ban hành Quyết định số 04/QĐ-TA thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích.

15 cá nhân trình Hội đồng cấp Bộ xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân ưu tú"

Ngày đăng: 11/10/2020
Ngày 05/10/2020, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú tỉnh Kon Tum đã tiến hành cuộc họp, bỏ phiếu kín thống nhất xét chọn 15 cá nhân có đủ tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” lần thứ III - năm 2021 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, trình Hội đồng cấp Bộ xét duyệt.
 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2022)

  579.914 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2022)

  30.848,84 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2022)

  37 /63
Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kon Tum lần thứ IX năm 2024
Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?