Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Danh sách các dự án hoàn thành
Ngày đăng: 26/08/2021  22:28
Mặc định Cỡ chữ

DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH

TT

Tên dự án

Mục tiêu

Thời gian

thực hiện

Tổng vốn

đầu tư (Triệu đồng)

Loại dự án

I

Lĩnh vực công nghiệp

1

Dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Kon Tum giai đoạn 2014 - 2020

Tạo động lực các chương trình mục tiêu về xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần thực hiện công bằng, an sinh xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết giữa các dân tộc, giữ vững an ninh, quốc phòng, ổn định chính trị và trật tự an toàn ax hội; tạo điều kiện chuyển đổi cơ cấu sản xuất của người dân khu vực nông thôn, miền nú, góp phần cải thiện và thu hẹp dần khoảng cách phát triển trong vùng và giữa các vùng một cách bền vững, ưu tiên đặc biệt các khu vực khó khăn tại vùng sau, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc ít người, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội kém phát triển trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

2017-2020

111.764

Dự án nhóm B

II

Lĩnh vực giao thông

2

Đường giao thông kết nối từ đường Hồ Chí Minh đi Quốc lộ 24

Tạo thành trục không gian chính kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 24, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại và rút ngắn khoảng cách từtỉnh Gia Lai, Sân bay Pleiku và các tỉnh phía Nam đi vùng kinh tếđộng lực phía đông của tỉnh, Khu kinh tế Dung Quất và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung; kết nối Khu công nghiệp  Hòa  Bình,  Sao  Mai  của  thành  phố Kon  Tum  với  Khu  du  lịch  quốc  gia Măng Đen, huyện Kon Plông, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

2017-2020

760.723

Dự án nhóm B

III

Lĩnh vực cấp nước, thoát nước

3

Cấp nước sinh hoạt thị trấn Sa Thầy

Cung cấp nước sạch cho thị trấn Sa Thầy,xã Sa Nhơn,xã Sa Nghĩavà xã  Sa  Bìnhhuyện Sa Thầy. Đảm bảo công suất cấp nước sinh hoạt cho 27.641 người trong tương lai, với lưu lượng thiết kế ngày max là 5.100m3/ngày–đêm (trong  đó  thị  trấn  Sa  Thầy  là  3.100m3/ngày–đêm;  xã  Sa Nhơn, xã Sa Nghĩa và xã Sa Bình là 2.000m3/ngày–đêm). Xây dựng hệ thống cấp nước sạch hợp vệ sinhcho người dân trong vùng dự án. Bảo vệ sức khỏe của người dân trong khu vực dự án, giảm tỷ lệ bệnh tật do nguồn nước ô nhiễm gây ra. Xây dựng ý thức dùng nước sạch trong nhân dân để bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng. Từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa. Góp phần cải thiện và nâng cao điều kiện sống của nhân dân trong khu vực dự án và các khu vực lân cận. Giảm thiểu các tác động bệnh tật do sử dụng nước không hợp vệ sinh gây ra.

2017-2020

116.000

Dự án nhóm B

4

Cấp nước sinh hoạt Trung tâm huyện Ia H'Drai

- Đảm bảo cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn quy định cho khoảng 12.000 người dân (tính đến năm 2020) thuộc Trung tâm huyện Ia H’Drai, xã Ia Dom, một phần xã Ia Tơi và một số đơn vị khác trên địa bàn huyện Ia H’Drai;

- Bảo vệ sức khỏe của người dân, giảm tỷ lệ bệnh tật do nguồn nước ô nhiễm gây ra, góp phanad bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân trong vùng dự án.

2016-2019

99.983

Dự án nhóm B

 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2022)

  579.914 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2022)

  30.848,84 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2022)

  37 /63
Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kon Tum lần thứ IX năm 2024
Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?