Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Danh sách các dự án đang triển khai
Ngày đăng: 26/08/2021  22:40
Mặc định Cỡ chữ

DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN ĐANG TRIỂN KHAI

 

TT

Tên dự án

Mục tiêu

Thời gian

thực hiện

Tổng vốn

đầu tư (Triệu đồng)

Loại dự án

I

Lĩnh vực giao thông

1

Đường giao thông từ xã Đăk Pne, huyện Kon Rẫy đi huyện Kbang, tỉnh Gia Lai

Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở hạ tầng, hoàn chỉnh hệ thống giao thông huyện Kon Rẫy; phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong vùng; sắp xếp, bố trí dân cư phù hợp; khaithác hiệu quả quỹ đất; thu hút các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; nâng cao đời sống, thu nhập của người dân, giảm nghèo bền vững; ổn định an ninh chính trị trên địa bàn và thực hiện hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn, thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội của địa phương.

2021-2024

150.000

Dự án nhóm B

2

Đường trung tâm phía Nam thị trấn Plei Kần

Nhằm mở rộng khu dân cư, phát triển các công trình công cộng về phía Nam thị trấn, đảm bảo kết nối giao thông từ thị trấn Plei Kần đi Khu liên hợp thể dục thể thao huyện, Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi được thuận tiện, góp phần phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI về xây dựng huyện Ngọc Hồi đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV, làm cơ sở thành lập thị xã trong giai đoạn 2021-2025.

2021-2024

246.000

Dự án nhóm B

II

Lĩnh vực Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản

3

Kè chống lũ lụt,sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc sông Đăk Bla trên địa bàn thành phố Kon Tum (tuyến Bờ Bắc - đoạn từ làng Kon Hra Chót đi làng Kon Tum Kơ Nâm, Kon Klor 1 và Kon Tum Kơ Pơng)

- Chống lũ lụt, sạt lở các làng đồng bào dân tộc thiểu số dọc bờ Bắc sông Đăk Bla (đoạn từ làng KonHraChót đi làng Kon Tum Kơ Nâm, KonKlor 1 và Kon Tum Kơ Pơng) để Nhân dân ổn định cuộc sống và giữ được quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế -xã hội;

- Khai thác quỹ đất có hiệu quảnhằm phát triển đô thịdọc tuyến kè, tạo cảnh quan môi trường;

Tạo thêm tuyến đường giao thông mới góp phần phát triển hạ tầng khu vực ven sông.

2021-2024

473.441

Dự án nhóm B

 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2022)

  579.914 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2022)

  30.848,84 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2022)

  37 /63
Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kon Tum lần thứ IX năm 2024
Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?