Thứ 4, Ngày 22/09/2021 -

Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Ia H’Drai

Ngày đăng: 19/03/2020
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 17/3/2020 về việc Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Ia H’Drai

Kế hoạch kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019

Ngày đăng: 22/04/2019
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 917/KH-UBND ngày 19/4 về việc thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 (bổ sung) của các huyện, thành phố

Ngày đăng: 05/03/2019
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 885/QĐ-UBND ngày 22/8/2018 về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 (bổ sung) của các huyện, thành phố.

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 (bổ sung) của các huyện, thành phố

Ngày đăng: 05/03/2019
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1212/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 (bổ sung) của các huyện, thành phố.

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của các huyện: Ngọc Hồi, Sa Thầy, Đăk Hà và thành phố Kon Tum để thực hiện các công trình cấp bách

Ngày đăng: 05/03/2019
Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 30/01/2019 về việc Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của các huyện: Ngọc Hồi, Sa Thầy, Đăk Hà và thành phố Kon Tum để thực hiện các công trình cấp bách.

Phê duyệt phương án giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa huyện Tu Mơ Rông

Ngày đăng: 01/06/2020
Ngày 13/5/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 468/QĐ-UBND phê duyệt phương án giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa huyện Tu Mơ Rông.

Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án khu xử lý chất thải rắn liên hợp huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum

Ngày đăng: 05/03/2019
Ngày 09/6/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 504/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án khu xử lý chất thải rắn liên hợp huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án nhà máy xử lý chất thải rắn Đăk Hà của Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Môi trường DH

Ngày đăng: 05/03/2019
Ngày 23/5/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 507/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án nhà máy xử lý chất thải rắn Đăk Hà của Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Môi trường DH.

Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế nguy hại theo mô hình cụm trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày đăng: 05/03/2019
Ngày 27/9/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1024/QĐ-UBND về kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế nguy hại theo mô hình cụm trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2019)

  543.452 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2020)

  25.851 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2020)

  56 /63
Lễ Khai giảng năm học 2021-2022