Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Danh sách các dự án chuẩn bị đầu tư
Ngày đăng: 26/08/2021  22:51
Mặc định Cỡ chữ

DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN CHUẨN BỊ ĐẦU TƯ

 

TT

Tên dự án

Mục tiêu

Thời gian

thực hiện

Tổng vốn

đầu tư (Triệu đồng)

Loại dự án

I

Lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản

1

Kè chống sạt lở sông Đăk Tờ Kan (đoạn cầu 42), huyện Đăk Tô

Nhằm chống sạt lở đất, chuyển dòng, bảo vệ các công trình xây dựng, khu dân cưvà đất canh tác dọc theo hai bên bờ sông Đăk Tờ Kan; tiêu thoát nước cho khu dân cưhiện tại và khu vực được quy hoạch xây dựng; đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân trong khu vực. Bên cạnh đó, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó kịp thời với biến đổi khí hậu và công tác phòng chống lụt bão năm 2021, đặc biệtlàđảm bảo an toàn Cầu 42 và tuyến giao thông huyết mạch của đường Hồ Chí Minh đoạn qua thị trấn Đăk Tô được thông suốt

Từ năm 2023

183.500

Dự án nhóm B

2

Đầu tư cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Chư Mom Ray

Từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ cho công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn và phát triển bền vững tài nguyên rừng Vườn Quốc gia Chư Mom Ray,  góp  phần  ổn  định  an  ninh  quốc  phòng  khu  vực  biên  giới  Việt  Nam -Campuchia (theo Quyết định số1274/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của UBND tỉnhphê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi xây dựng công trình Đầu tư cơ sở hạ tầng Vườn quốc gia Chư Mom Ray)

2022-2024

62.500

Dự án nhóm B

 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2022)

  579.914 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2022)

  30.848,84 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2022)

  37 /63
Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kon Tum lần thứ IX năm 2024
Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?