Thứ 4, Ngày 12/05/2021 -

Bảo tồn nguồn gen Sâm Ngọc Linh

Ngày đăng: 21/09/2019
 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2019)

  543.452 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2019)

  14.782 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2020)

  56 /63