Thứ 4, Ngày 05/08/2020 -

Thông báo nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI
06/04/2020  22:50 2.750 Lượt xem
Đóng
 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2018)

  535.000 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2018)

  13.443 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2019)

  56 /63
Bảo tồn nguồn gen Sâm Ngọc Linh