Thứ 5, Ngày 21/10/2021 -

Đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
20/07/2021  23:48 4.707 Lượt xem

Nhằm phòng chống, ngăn chặn dịch Covid-19 trong hoạt động giao dịch giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đề nghị:

 

1. Đối với việc nhận hồ sơ của các tổ chức, cá nhân, công dân đến giải quyết thủ tục hành chính:

 

- Ưu tiên tiếp nhận, giải quyết TTHC bằng hình thức dịch vụ công trực tuyến; thanh toán phí, lệ phí trực tuyến. Hạn chế tiếp xúc trực tiếp giữa CCVC nhân viên tiếp nhận hồ sơ và các tổ chức, cá nhân trong giải quyết TTHC.

 

- Đối với tiếp nhận hồ sơ trực tiếp, chỉ tiếp nhận giải quyết đối với các tổ chức, cá nhân đã khai báo y tế bằng các hình thức tại bàn hướng dẫn.

 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chỉ tiếp nhận mỗi lượt 10 công dân đến giải quyết TTHC (theo số thứ tự) trong phạm vi bên trong Trung tâm; các công dân chưa đến lượt chờ tại nơi thông thoáng, đảm bảo giản cách tối thiểu 1m  bên ngoài phạm vi Trung tâm (áp dụng từ ngày 21 tháng 7 năm 2021).

 

2. Bưu điện tỉnh Kon Tum: phối hợp, yêu cầu nhân viên bảo vệ hướng dẫn công dân không tập trung vượt quá số lượng người bên trong phạm vi Trung tâm.

 

3. Đối với CCVC chuyên trách thuộc Trung tâm: phân công mỗi ngày 01 người trực để hướng dẫn khai báo y tế, đo nhiệt độ cho công dân đến làm TTHC.

 

Để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đề nghị các tổ chức, cá nhân, công dân, đơn vị và công chức, viên chức Trung tâm thực hiện./.

Đình Trung

 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2019)

  543.452 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2020)

  25.851 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2020)

  56 /63
Lễ Khai giảng năm học 2021-2022