Thứ 4, Ngày 29/06/2022 -

Thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản
04/10/2021  22:14 2.289 Lượt xem

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016; Căn cứ Quyết định số 44/2020/QĐ-UBND ngày 29/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Quy định về tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Căn cứ các Quyết định số 704/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất thuê để thực hiện Dự án Khách sạn tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum; Quyết định số 734/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Đấu giá quyền sử dụng đất thuê để thực hiện Dự án Khách sạn tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum và  Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Về việc phê duyệt đơn giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất thuê để thực hiện Dự án Khách sạn tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum.

 

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Kon Tum thông báo công khai việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản để tổ chức Đấu giá quyền sử dụng đất thuê để thực hiện Dự án Khách sạn tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum; Cụ thể như sau:

 

1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

 

Đơn vị có tài sản đấu giá: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

 

Đơn vị được giao thực hiện: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Kon Tum - Địa chỉ: Số 06 đường Ngô Thì Nhậm, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

 

2. Tên tài sản, số lượng, mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất và chất lượng của tài sản đấu giá.

 

Tên tài sản: Quyền sử dụng đất thuê để thực hiện Dự án Khách sạn tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum.

 

Số lượng: 01 lô đất.

 

Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại dịch vụ - Xây dựng dự án Khách sạn.

 

Thời hạn sử dụng đất: 50 năm.

 

Chất lượng của tài sản đấu giá: Đất đã được giải phóng mặt bằng. Đã được đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật đảm bảo kết nối hạ tầng chung của khu vực. Tài sản gắn liền với đất: Không. Điều kiện xây dựng dự án, chỉ tiêu sử dụng đất (mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, chiều cao xây dựng tối đa, tối thiểu), chỉ giới xây dựng và các quy định quy hoạch kiến trúc khác: Nhà đầu tư trúng đấu giá phải lập thủ tục xây dựng và triển khai dự án Khách sạn tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla phù hợp Quyết định số 1115/QĐ-UBND ngày 25/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum phê duyệt điều chỉnh diện tích đất đấu giá Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum (lần 1); Văn bản số 566/UBND-HTKT ngày 09/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất lô đất C19 thuộc Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum, Văn bản số 1840/UBND-KTTH ngày 04/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum Về dự án Khách sạn tại Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla.

 

3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá làm tròn: 1.939.176.000 đồng/7.464,8 m2/01năm (Bằng chữ: Một tỷ chín trăm ba mươi chín triệu, một trăm bảy mươi sáu ngàn đồng).

 

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:

 

Có Trụ sở rộng rãi, địa chỉ rõ ràng, có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (Phòng tổ chức đấu giá phải tại Trụ sở của đơn vị và đảm bảo khoảng cách tối thiểu theo quy định khi tổ chức các phiên đấu giá trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay). Có Phương án đấu giá, biện pháp phòng dịch Covid-19 khả thi, hiệu quả. Có Năng lực, kinh nghiệm và uy tín tổ chức đấu giá tài sản. Có ít nhất từ 02 đấu giá viên có tên trong Danh sách đấu giá viên do Bộ Tư pháp công bố trở lên. Chưa bị xử lý do vi phạm điều cấm đối với tổ chức đấu giá tài sản theo Luật Đấu giá tài sản.

 

Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp: Mức thù lao dịch vụ đấu giá đăng ký hợp lý. Chi phí đấu giá hợp lý và cụ thể các khoản chi theo quy định.

 

Là tổ chức được thành lập và đăng ký hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và có tên trong danh sách Tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố.

 

 5. Thành phần hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá tài sản:

 

Văn bản đăng ký tổ chức đấu giá tài sản: 01 bản chính.

 

Phương án đấu giá, biện pháp phòng dịch Covid-19 khả thi, hiệu quả: 01 bộ gốc.

 

Hồ sơ pháp lý, năng lực, kinh nghiệm: 01 bộ Photo có công chứng hoặc chứng thực (Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động; 01 hợp đồng đấu giá tài sản tương tự trở lên kèm theo biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng và Thẻ đấu giá viên).

 

Mức thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá: 01 bộ gốc.

 

Thông báo Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố tháng gần nhất (kèm theo danh sách tên của đơn vị): 01 bộ Photo.

 

* Lưu ý: Hồ sơ nộp phải được niêm phong và đóng dấu giáp lai của đơn vị ngoài bì đựng hồ sơ.

 

6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

 

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến 16 giờ 30 phút ngày 22/10/2021 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).

 

Hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện (trường hợp nộp hồ sơ qua đường Bưu điện phải đảm bảo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Kon Tum nhận được hồ sơ trước 16 giờ 30 phút ngày 22/10/2021).

 

Địa điểm nộp hồ sơ: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Kon Tum (Phòng Kế toán) - Số 06 đường Ngô Thì Nhậm, phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

 

Cổng TTĐT tỉnh

 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2021)

  567.000 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2021)

  16.253 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2021)

  61 /63
Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh