Thứ 5, Ngày 08/06/2023 -

Thông báo về nhu cầu tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức về công tác tại Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ
29/03/2023  15:02 1 Lượt xem
Đóng
 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2021)

  567.000 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2021)

  16.253 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2022)

  37 /63
Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh