Thứ 4, Ngày 17/07/2024 -

Thông báo về nhu cầu tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức về công tác tại Ban Tôn giáo, Sở Nội vụ
29/03/2023  15:02 1 Lượt xem
Đóng
 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2022)

  579.914 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2022)

  30.848,84 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2022)

  37 /63
Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kon Tum lần thứ IX năm 2024
Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?