Thứ 7, Ngày 25/05/2024 -

Kết quả thi vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức năm 2023
21/03/2024  00:00 1 Lượt xem

Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2023 vừa có Thông báo số 67/TB-HĐTDCC ngày 21/3/2024 thông báo kết quả thi vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức năm 2023.

 

Kết quả thi được công khai trên Cổng thông tin điện tử tỉnh (địa chỉ: https://www.kontum.gov.vn) và Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum (địa chỉ: http://snv.kontum.gov.vn).

Đóng
 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2022)

  579.914 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2022)

  30.848,84 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2022)

  37 /63
Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kon Tum lần thứ IX năm 2024
Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?