Thứ 3, Ngày 25/06/2024 -

Kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2023
18/04/2024  18:47 1 Lượt xem

Ngày 17/4/2024, Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2023 có Thông báo số 75/TB-HĐTDCC thông báo kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng công chức năm 2023 đến 125 thí sinh đã trúng tuyển vào các vị trí tuyển dụng theo chỉ tiêu tuyển dụng đã thông báo.

Đóng
 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2022)

  579.914 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2022)

  30.848,84 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2022)

  37 /63
Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kon Tum lần thứ IX năm 2024
Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?