Thứ hai, Ngày 04/03/2024 -

Công bố bổ sung 06 TTHC nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh
Ngày đăng: 22/05/2023  20:05
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 22/5/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 256/QĐ-UBND về việc Công bố bổ sung 06 thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ trong hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Theo Quyết định, trong tổng số 06 TTHC nội bộ được công bố bổ sung, lĩnh vực Nội vụ được bổ sung 02 TTHC nội bộ; lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT được bổ sung 01 TTHC nội bộ; lĩnh vực Tài chính được bổ sung 01 TTHC nội bộ; lĩnh vực Khoa học và Công nghệ được bổ sung 02 TTHC nội bộ.

 

Như vậy, đến nay Chủ tịch UBND tỉnh đã công bố đối với tổng số 21 TTHC nội bộ thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum theo Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh và các Sở: Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Khoa học và Công nghệ thực hiện công khai TTHC nội bộ được ban hành trên Cổng TTĐT tỉnh và trang thông tin điện tử của các đơn vị./.

 

Chi tiết văn bản, xem tại đây!

 

Vũ Huệ