Chủ nhật, Ngày 11/04/2021 -

Báo cáo hiện trạng môi trường và Bộ chỉ thị môi trường tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020

Ngày đăng: 18/12/2020
Ngày 26/11/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1167/QĐ-UBND phê duyệt Báo cáo hiện trạng môi trường và Bộ chỉ thị môi trường tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020.
  • Diện tích tỉnh Kon Tum

    9.690,5 km2
  • Dân số tỉnh Kon Tum (2019)

    543.452 người
  • GRDP tỉnh Kon Tum (2019)

    14.782 tỷ VNĐ
  • Xếp hạng PCI (2019)

    56 /63