Thứ hai, Ngày 24/06/2024 -

Ủy ban nhân dân tỉnh
Ngày đăng: 21/02/2019  16:25
Mặc định Cỡ chữ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

 

Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Điện thoại: 02603.862320

Fax: 02603.662493

Email: kontum@chinhphu.vn

 

I. LÃNH ĐẠO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NHIỆM KỲ 2021 - 2026

 

Đồng chí: Lê Ngọc Tuấn

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

 
     

Đồng chí: Nguyễn Hữu Tháp 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng chí: Y Ngọc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Đồng chí: Nguyễn Ngọc Sâm 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

 

II. CÁC ỦY VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NHIỆM KỲ 2021 - 2026

 

Đồng chí: Bùi Thanh Bình

Giám đốc Sở KH&CN

Đồng chí: Nguyễn Văn Bình

Giám đốc Sở VHTT&DL

Đồng chí: Nguyễn Đăng Trình

Chánh Văn phòng UBND tỉnh

     

 Đồng chí: Nguyễn Quang Hải

Giám đốc Sở Xây dựng

Đồng chí: Phan Mười

Giám đốc Sở GTVT

Đồng chí: A Kang

Giám đốc Sở LĐTB&XH

     

Đồng chí: Nguyễn Văn Lân

Giám đốc Sở Nội vụ

Đồng chí: Nguyễn Văn Lộc

Giám đốc Sở TN&MT

Đồng chí: Lê Như Nhất

Giám đốc Sở Công thương

     

Đồng chí: Nguyễn Hồng Nhật

Giám đốc Công an tỉnh

Đồng chí: Trần Minh Thắng

Giám đốc Sở Tư pháp

Đồng chí: Võ Văn Thanh

Giám đốc Sở Y tế

     

 

Đồng chí: Trần Văn Thu

Giám đốc Sở TT&TT

Đồng chí: Y Ly Trang

Giám đốc Sở Ngoại vụ

Đồng chí: Nguyễn Thế Vinh

Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh

     

Đồng chí: Phạm Thị Trung

Giám đốc Sở GD&ĐT

Đồng chí: Đinh Quốc Tuấn

Trưởng Ban Dân tộc

Đồng chí: A Vượng

Chánh Thanh tra tỉnh

Đồng chí: Ngô Việt Thành

Giám đốc Sở KH&ĐT

Đồng chí: Nguyễn Tấn Liêm

Giám đốc Sở NN&PTNT

Đồng chí: Nguyễn Văn Điệu

Giám đốc Sở Tài chính