Thứ 4, Ngày 17/04/2024 -

Kon Tum tích cực triển khai các phong trào thi đua yêu nước do Trung ương phát động
Ngày đăng: 14/03/2018  03:55
Mặc định Cỡ chữ
Hưởng ứng các phong trào thi đua do Bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương phát động, thời gian qua, nhiều phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề đã được các cấp, các ngành của tỉnh phát động, tổ chức phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương.

 

Trong phong trào thi đua yêu nước đối với lĩnh vực phát triển kinh tế, nổi bật là các phong trào thi đua “Sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”; các phong trào thi đua theo chuyên đề trong các doanh nghiệp, như: “Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật", "Năng suất, chất lượng, hiệu quả”; “Đổi mới quản lý, công nghệ, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm”, “Nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm”... Năm 2017, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 12.302 tỷ đồng, tăng 9,01% so với cùng kỳ năm trước và đạt kế hoạch đề ra; thu nhập bình quân đầu người tăng từ 31,96 triệu đồng năm 2016 lên 34,77 triệu đồng.

Cùng với đó, phong trào thi đua yêu nước trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, ổn định và cải thiện đời sống Nhân dân được triển khai rộng khắp. Trong giáo dục, đào tạo, các phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia”, “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”... được triển khai sâu rộng gắn với các cuộc vận động: “Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” đã góp phần tích cực nâng cao chất lượng giáo dục; nhiều giáo viên đã đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua, giáo viên dạy giỏi, được phong tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú. Trong lĩnh vực y tế, phong trào thi đua thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Thầy thuốc như mẹ hiền” và thực hiện 12 điều y đức do Bộ trưởng Bộ Y tế phát động được đẩy mạnh; việc ứng dụng kỹ thuật mới phục vụ công tác khám, chữa bệnh, xã hội hoá công tác y tế, xây dựng xã chuẩn quốc gia về y tế được phát động mạnh mẽ... Các phong trào trên đã góp phần nâng cao công tác khám chữa bệnh, tinh thần trách nhiệm, chất lượng chăm sóc sức khoẻ Nhân dân; các chỉ tiêu về y tế, chăm sóc sức khỏe, dân số - kế hoạch hóa gia đình đều đạt và vượt mục tiêu. Trong lĩnh vực văn hóa, thông tin, thể thao, các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng đời sống văn hoá cơ sở; xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa, cơ quan văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; khôi phục nét đẹp văn hoá truyền thống phát triển mạnh mẽ, được đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ và tích cực tham gia. Số thôn, làng, khu dân cư và hộ gia đình được công nhận đạt tiêu chuẩn văn hóa ngày càng tăng. Công tác xã hội hóa thể dục, thể thao đạt kết quả tích cực. Phong trào thể dục thể thao quần chúng được duy trì và có tiến bộ. Các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình đẩy mạnh thi đua đổi mới nội dung, tăng thời lượng và mở rộng phạm vi phát sóng đến vùng sâu, vùng xa góp phần quan trọng nâng cao dân trí, cải thiện đời sống tinh thần của Nhân dân. Trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, đã đẩy mạnh các phong trào thi đua tiêu biểu như phong trào “Sáng kiến cải tiến kỹ thuật” tập trung nghiên cứu, chuyển giao tiến bộkhoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống, một số đề tài nghiên cứu được ứng dụng có kết quả trong sản xuất và đời sống. Một số mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được thử nghiệm thành công và từng bước nhân ra diện rộng. Bên cạnh đó, các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn" với nhiều hoạt động thiết thực, nghĩa tình đã thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, huy động được sự tham gia tích cực của toàn xã hội giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, bị thiên tai; các Mẹ Việt Nam Anh hùng đều được các cơ quan, doanh nghiệp nhận chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời.
 
Phong trào thi đua trong lực lượng vũ trang nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh, chất lượng, hiệu quả cao: Phong trào thi đua "Thi đua Quyết thắng”, "Vì an ninh Tổ quốc", "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ" đã được chỉ đạo và thực hiện tốt, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, vững chắc, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế, xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, quân với dân một ý chí, gắn bó mật thiết với Nhân dân.
 
Phong trào thi đua trong các cơ quan đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội được triển khai sâu rộng. Đây là một trong những phong trào thi đua có tác động rõ nét, giúp các đơn vị, địa phương giải quyết được các công tác trọng tâm, trọng điểm, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của tỉnh. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương đã đề ra nhiều biện pháp nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ, tạo  được chuyển biến mạnh mẽ trong tác phong và lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh. Đặc biệt, công tác cải cách hành chính đã có nhiều cách làm mới, hiệu quả, nhằm nâng cao chất lượng phục vụ dịch vụ hành chính công như lấy ý kiến về mức độ hài lòng của tổ chức, công dân trong các giao dịch hành chính; nâng cao chất lượng của cơ chế một cửa, xây dựng mô hình một cửa liên thông tại các xã, phường, thị trấn, huyện, thành phố, sở, ban, ngành. Công bố bộ thủ tục hành chính và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính. 

Các phong trào thi đua “Gương mẫu, trách nhiệm, sáng tạo, tận tuỵ”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “Xây dựng cơ quan văn hóa, cơ quan kiểu mẫu”, “Nâng cao hiệu quả toàn diện các mặt công tác” tiếp tục được phát động sâu rộng, mang lại hiệu quả cao trong cải cách hành chính, trong quan hệ công tác với đồng nghiệp, với Nhân dân, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của người cán bộ, công chức, viên chức. Nhiều đơn vị, địa phương đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tiếp tục được đẩy mạnh và đã trở thành sinh hoạt chính trị rộng lớn trong hệ thống chính trị và trong Nhân dân, nhiều chương trình, kế hoạch triển khai các nội dung học tập và làm theo Bác được ban hành, tổ chức thực hiện hiệu quả như thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, thực hiện dân chủ, công tác quản lý cán bộ, đảng viên… 

 

Có thể nói, các phong trào do Trung ương phát động đều được các cơ quan, đơn vị, địa phương của tỉnh nghiên cứu vận dụng, kết hợp với các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội mà ngành, địa phương đề ra để triển khai phù hợp tình hình thực tế của ngành, đơn vị và hiện đã trở thành những phong trào nòng cốt của địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và các nhiệm vụ chính trị đã đề ra./.
 
Thái Ninh
 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2022)

  579.914 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2022)

  30.848,84 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2022)

  37 /63
Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kon Tum lần thứ IX năm 2024
Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?