Thứ 4, Ngày 17/04/2024 -

Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho các cá nhân thuộc ngành GDĐT tỉnh Kon Tum
Ngày đăng: 08/01/2022  12:48
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 07/01, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 06/QĐ-TTg tặng Bằng khen cho 07 cá nhân thuộc tỉnh Kon Tum vì đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; gồm:

 

Ông Lê Đắc Tường, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Liên Việt Kon Tum, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum.

 

Bà Phan Thị Huỳnh Như, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Lê Lợi, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum.

 

Ông Đoàn Tuấn Anh, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Lê Lợi, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum.

 

Ông Hồ Sĩ Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Trường Chinh, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum.

 

Bà Hồ Thị Như Ý, Giáo viên Trường Trung học phổ thông Trần Quốc Tuấn, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum.

 

Ông Nguyễn Đình Khoa, Giáo viên Trường Phổ thông Dân tộc nội trú huyện Sa Thầy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum.

 

Ông Huỳnh Thời, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum.

 

Cổng TTĐT tỉnh