Thứ 4, Ngày 17/04/2024 -

Tiếp tục tăng cường thực hiện phong trào vệ sinh yêu nước
Ngày đăng: 13/06/2018  01:27
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 11/6, Văn phòng UBND tỉnh ban hành văn bản số 1361/VP-TH truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lại Xuân Lâm về tiếp tục tăng cường thực hiện phong trào vệ sinh yêu nước.

 

Theo đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2669/UBND-TH ngày 03/10/2017 về việc triển khai thực hiện phong trào vệ sinh yêu nước.

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng trực thuộc và đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội (Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc...) thường xuyên dọn dẹp, giữ gìn vệ sinh trong khuôn viên và nhà vệ sinh của cơ quan, đơn vị và tổ chức tuyên truyền rộng rãi cho Nhân dân để đẩy mạnh việc thực hiện phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân”, giữ gìn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, khu phố, tổ dân phố...
 
Thường xuyên tự kiểm tra tại cơ quan đơn vị mình và tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng hệ thống nhà vệ sinh tại trụ sở các cơ quan,  đơn vị trực thuộc nhằm đảm bảo luôn sạch sẽ, văn minh; chỉ đạo các đơn vị sắp xếp các nguồn kinh phí để bố trí sửa chữa kịp thời các công trình vệ sinh hư hỏng, xuống cấp.
 
Sở Nội vụ thường xuyên kiểm tra việc thực hiện phong trào vệ sinh nêu trên (kết hợp triển khai trong quá trình kiểm tra đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của các cơ quan đơn vị), tổng hợp báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh hằng tháng (tổng hợp chung với báo cáo kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính hằng tháng) và theo dõi để đánh giá công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị.
 
Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất việc triển khai thực hiện nội dung trên của các cơ quan, đơn vị để đánh giá việc triển khai thực hiện phong trào.
 
Thời gian qua, các ngành, các cấp đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường nâng cao sức khỏe cộng đồng; tuy nhiên, phong trào chưa thực sự đi vào chiều sâu, kết quả đạt được chưa nhiều, nhiều công trình vệ sinh tại trụ sở các cơ quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn chưa đảm bảo...
 
Đăng Trình
 • Diện tích tỉnh Kon Tum

  9.690,5 km2
 • Dân số tỉnh Kon Tum (2022)

  579.914 người
 • GRDP tỉnh Kon Tum (2022)

  30.848,84 tỷ VNĐ
 • Xếp hạng PCI (2022)

  37 /63
Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kon Tum lần thứ IX năm 2024
Theo bạn nội dung cung cấp trên cổng thông tin điện tử như thế nào?