Thứ 3, Ngày 07/07/2020 -

Phát hiện và thu giữ 851,67 m3 gỗ khai thác trái phép
Ngày đăng: 24/06/2010  08:09
Mặc định Cỡ chữ

 

Đoàn kiểm tra liên ngành do UBND tỉnh Kon Tum thành lập đã tiến hành kiểm tra và phát hiện từ ngày 20/01/2010 đến ngày 15/6/2010, trên địa bàn xã Mô Ray, huyện Sa Thầy xảy ra 08 vụ khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép; đã bắt giữ 04 đối tượng, tịch thu 851,67 m3 gỗ các loại, 13 xe độ chế, 02 cưa máy, 02 xe máy, 02 xuồng máy, 01 chiếc thuyền, 03 súng kíp.


 

Mặc dù đã dùng nhiều biện pháp ngăn chặn, xử lý, nhưng đến nay, trên địa bàn xã Mô Ray vẫn còn 47 hộ dân của huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai sang xâm canh, phá rừng làm nương rẫy với diện tích khoảng 20 ha.
 
 
Văn Long