Thứ 4, Ngày 25/05/2022 -

24 di tích được xếp hạng di tích cấp quốc gia đặc biệt, cấp quốc gia và cấp tỉnh
Ngày đăng: 02/08/2018  09:26
Mặc định Cỡ chữ
Hiện toàn tỉnh có 24 di tích lịch sử cách mạng, văn hóa, danh lam - thắng cảnh được xếp hạng di tích cấp tỉnh, cấp quốc gia và cấp quốc gia đặc biệt (2 di tích cấp quốc gia đặc biệt, 4 di tích cấp quốc gia và 18 di tích cấp tỉnh).

 


Di tích lịch sử Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh
 
Cụ thể: 2 di tích lịch sử được xếp hạng cấp Quốc gia đặc biệt: Đường mòn Hồ Chí Minh (tại xã Mo Rai, huyện Sa Thầy); Địa điểm Chiến thắng Đăk Tô – Tân Cảnh (huyện Đăk Tô).
 
4 di tích lịch sử, lịch sử cách mạng, lịch sử - danh thắng được xếp hạng cấp Quốc gia: Di tích lịch sử Ngục Kon Tum (phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum); Ngục Đăk Glei (xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei); Chiến thắng Plei Kần (thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi) và Di tích lịch sử và danh thắng Măng Đen (thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông).
 
18 di tích lịch sử cách mạng, lịch sử văn hóa được xếp hạng cấp tỉnh:
 
Trong đó, 14 di tích lịch sử cách mạng: Căn cứ Tỉnh ủy Kon Tum (xã Măng Ri, huyện Tu Mơ Rông); Khu chứng tích Kon Hrinh (xã Đăk Rinh, huyện Đăk Tô); Điểm cao 601 (xã Đăk La, huyện Đăk Hà); Căn cứ kháng chiến Đăk Ui (xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà); Chiến thắng Măng Bút (xã Măng Búk, huyện Kon Plông); Chiến thắng Đăk Pét (thị trấn Đăk Glei, huyện Đăk Glei); Căn cứ Huyện ủy H16 (xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy); Chiến thắng Đồn Kon Braih (xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy); Chiến thắng Đăk Xiêng (xã Đăk Dục, huyện Ngọc Hồi); Căn cứ Trung Tín (phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum); Chư Tan K’ra (xã Ia Xiêr, huyện Sa Thầy); Làng kháng chiến Xốp Dùi (làng Xốp Dùi, xã Xốp, huyện Đăk Glei); Chiến thắng Kleng (thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy); Phân xưởng luyện gang C13 – Quân giới Khu 5 (xã Đăk Kôi, huyện Kon Rẫy).
 
4 di tích lịch sử văn hóa: Đình Trung Lương, Đình Võ Lâm và Chùa Tổ đình Bác Ái và Chùa Trung Khánh - đều ở phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum./.
 
Tin, ảnh: Dương Nương