Thứ sáu, Ngày 05/06/2020 -

Chỉ đạo nâng cao chất lượng khám tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự
Ngày đăng: 14/05/2019  08:19
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 13/5/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1120/UBND-KGVX về việc nâng cao chất lượng khám tuyển thực hiện nghĩa vụ quân sự.

 

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện, thành phố yêu cầu các Trạm Y tế phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện thực hiện nghiêm túc, đúng quy định công tác kiểm tra sức khỏe, sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự trên địa bàn; tổ chức khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự tập trung ngay tại Trung tâm Y tế huyện, thành phố; phải thực hiện các kỹ thuật cận lâm sàng (xét nghiệm, điện tim, siêu âm, X quang,...) khi khám tuyển để phục vụ kết luận phân loại sức khỏe chính xác; điều động nhân lực, phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ cho Hội đồng khám tuyển nghĩa vụ quân sự huyện, thành phố khi nhận được đề nghị của các địa phương.

 

Yêu cầu BCH Quân sự tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện, thành phố thực hiện nghiêm túc, đúng quy định trong việc đăng ký, quản lý, tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự; phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự.

 

Giao UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự và gia đình tự giác chấp hành nghiêm túc việc tham gia khám tuyển, không sử dụng chất kích thích trước khi khám tuyển... Khi thành lập Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, phải bảo đảm đủ các chuyên khoa theo quy định, người tham gia Hội đồng phải có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, hoặc chứng chỉ đào tạo chuyên khoa, đào tạo kỹ thuật ở phạm vi được phân công tương ứng trong Hội đồng; bảo đảm kinh phí phục vụ việc khám sức khỏe, sơ tuyển sức khỏe, kiểm tra sức khỏe, giám định sức khỏe, làm các xét nghiệm cho công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định hiện hành./.

 

Ngọc Kiên