Thứ 5, Ngày 04/06/2020 -

UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, làm rõ thông tin phản ánh về việc quản lý, khai thác công viên tại huyện Đăk Hà
Ngày đăng: 16/05/2019  11:01
Mặc định Cỡ chữ
UBND tỉnh có Công văn số 1150/UBND-HTKT ngày 15/5/2019 yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra, làm rõ thông tin phản ánh về việc quản lý, khai thác công viên tại huyện Đăk Hà.

 

Theo đó, qua phản ánh việc UBND huyện Đăk Hà quản lý, khai thác, cho thuê công viên trên địa bàn huyện không đúng quy định, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, UBND huyện Đăk Hà và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin phản ánh; trên cơ sở đó làm rõ, xử lý trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng…, kiên quyết xử lý các vi phạm theo đúng quy định của pháp luật (nếu có).

 

Hoàng Lâm