Thứ 4, Ngày 13/11/2019 -

Ủy ban nhân dân tỉnh họp liên ngành cho ý kiến về việc lắp đặt trạm thu phát sóng di động mặt đất của Viettel Kon Tum trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 20/06/2019  13:20
Mặc định Cỡ chữ
Sáng ngày 19 tháng 6 năm 2019, đồng chí Trần Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì cuộc họp liên ngành về việc đăt đặt trạm thu phát sóng di động mặt đất của Viettel Kon Tum trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các cơ quan: Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Văn phòng UBND tỉnh và lãnh đạo Viettel Kon Tum.

 

 Quang cảnh buổi họp

 

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo tổng hợp ý kiến các ngành về việc lắp đặt, di dời các trạm thu, phát sóng thông tin di động mặt đất (sau đây viết tắt là BTS) của Viettel Kon Tum trên địa bàn tỉnh và các ý kiến tham gia tại cuộc họp, đồng chí Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận:

 

Đối với 18 trạm BTS xây dựng trên đất quốc phòng phục vụ mục đích quốc phòng Viettel Kon Tum thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng; Đối với các trạm khác, Viettel Kon Tum phối hợp với các đơn vị có liên quan lập thủ tục thuê đất, thuê tài sản công theo đúng quy định hiện hành.

 

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông thực hiện việc lập thủ tục thuê đất để đặt trạm BTS đối với đất tại các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp đang được nhà nước cho thuê đất; tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét cho phép điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và lập thủ tục thuê đất để xây dựng trạm BTS đối với đất tại trường hợp này.

 

Giao Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê theo quy định.

 

Giao Sở Thông tin và Truyền thông đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông rà soát, lập danh sách các trạm BTS đã đặt tại các cơ quan, nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các doanh nghiệp đang được nhà nước cho thuê đất liên hệ với Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Tài chính để được hướng dẫn thực hiện đúng theo quy định của Luật Đất đai, Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông rà soát, đưa các trạm BTS thuộc diện phải tháo dỡ, di dời vào kế hoạch di dời các trạm BTS; hàng năm, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải tạo, di dời trạm BTS theo Điều 11 Quy định về quản lý xây dựng và sử dụng chung công trình kỹ thuật viễn thông thụ động với hạ tầng kỹ thuật khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum được ban hành kèm theo Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 16/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Các đơn vị sự nghiệp công lập khi sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê phải đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều 43 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ. Đồng thời, có trách nhiệm lập đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê theo đúng quy định tại Điều 44 và Điều 46 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

 

Đại diện Lãnh đạo Viettel phát biểu tại buổi họp

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện Lãnh đạo Viettel cảm ơn các cơ quan trên địa bàn tỉnh đã tạo điều kiện doanh nghiệp phát triển trong thời gian qua và cam kết tiếp tục triển khai đầu tư góp phần phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh trên địa bàn tỉnh./.

 

Ngọc Kiên