Thứ hai, Ngày 09/12/2019 -

Vận hành thử nghiệm hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
Ngày đăng: 15/07/2019  14:32
Mặc định Cỡ chữ
Để đảm bảo việc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum hoạt động ổn định ngay khi khai trương và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, ngày 15/7, công chức, viên chức của các sở, ban, ngành của tỉnh được cử đến Trung tâm làm việc đã vận hành thử nghiệm hoạt động tại Trung tâm.

 

Công chức, viên chức vận hành thử nghiệm hệ thống tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

 

Theo đó, các công chức, viên chức đã tiến hành thử nghiệm các hoạt động: Tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính tại Trung tâm; luân chuyển hồ sơ từ Trung tâm đến đơn vị và ngược lại (hồ sơ bản giấy, do nhân viên Văn thư từng đơn vị thực hiện); thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định (do quầy Bưu điện thực hiện đối với các đơn vị đã thỏa thuận được với Bưu điện tỉnh về việc thu hộ phí, lệ phí), trường hợp các đơn vị chưa thỏa thuận được với Bưu điện, thì tạm thời thu phí trực tiếp tại quầy làm việc của đơn vị đó.

 

Ngoài ra, các công chức, viên chức còn thử nghiệm sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử; sử dụng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành có tài khoản người dùng do Trung tâm quản lý; sử dụng hệ thống máy xếp hàng tự động, gọi số và hiển thị số tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum; sử dụng máy chấm công bằng khai báo vân tay; sử dụng các thiết bị tổng đài điện thoại, máy in, máy quét, máy photocopy tại Trung tâm.

 

Từ ngày 18/7/2019, các sở, ban, ngành sẽ chấm dứt việc nhận hồ sơ tại trụ sở làm việc của các sở, ngành đối với 1.170 thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Các thủ tục hành chính này sẽ được thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum (số 70, Lê Hồng Phong, thành phố Kon Tum)./.

 

Tin, ảnh: Dương Nương