Thứ 4, Ngày 05/08/2020 -

UBND tỉnh chỉ đạo triển khai giải pháp phòng, chống sâu keo mùa thu
Ngày đăng: 23/08/2019  16:29
Mặc định Cỡ chữ
Trước tình hình sâu keo mùa thu xuất hiện và phá hại trên cây ngô tại xã Ia Chim, thành phố Kon Tum, ngày 21/8, UBND tỉnh ban hành văn bản số 2175/UBND-NNTN yêu cầu các ngành, địa phương triển khai các giải pháp tăng cường phòng, chống sâu keo mùa thu hại ngô.

 

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố tổ chức phổ biến, triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 4962/CT-BNN-BVTV ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác phòng, chống Sâu keo mùa thu hại ngô; Chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 1794/UBND-NNTN ngày 19 tháng 7 năm 2019 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 4962/CT-BNN-BVTV ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tăng cường công tác phòng, chống Sâu keo mùa thu hại ngô.

 

Ngoài ra, tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn nông dân áp dụng Quy trình kỹ thuật phòng, chống Sâu keo mùa thu hại ngô hiệu quả, an toàn. Khẩn trương, rà soát nắm rõ diện tích trồng ngô, phân bố, giai đoạn sinh trưởng; Điều tra, xác định mật độ, tuổi sâu, phân bố và diện tích nhiễm sâu keo mùa thu trên địa bàn. Hàng tuần (trước ngày thứ 4) báo cáo tình hình sinh vật gây hại trên cây trồng về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp.

 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo đơn vị trực thuộc tổ chức thông tin, tuyên truyền thường xuyên về tình hình phát sinh gây hại và công tác chỉ đạo phòng, chống sâu keo mùa thu hại ngô; chủ động phối hợp, hướng dẫn các địa phương, người dân các biện pháp biện pháp kỹ thuật phòng, chống sâu keo mùa thu phù hợp và hiệu quả, không để lây lan thành dịch trên diện rộng và lây lan sang các loại cây trồng khác. Tổng hợp tình hình sinh vật gây hại cây trồng trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trong ngày thứ 4 hàng tuần.

 

Quang Tiến