Thứ 4, Ngày 03/06/2020 -

Bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh
Ngày đăng: 18/09/2019  17:01
Mặc định Cỡ chữ
Trong 2 ngày (18-19/9), Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử (Ban Công tác đại biểu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội) tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND tỉnh.

 

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị

 

Dự Hội nghị có các đồng chí: Kring Ba - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Thế Hải - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đại biểu HĐND tỉnh; Thường trực, Trưởng, Phó các Ban HĐND các huyện, thành phố; công chức Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng HĐND – UBND các huyện, thành phố.

 

Tham dự Hội nghị, các đại biểu được truyền đạt 4 chuyên đề: Kỹ năng phân tích và đánh giá tác động của chính sách; kỹ năng giám sát chuyên đề của HĐND và các cơ quan của HĐND; kỹ năng xem xét, quyết định và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương và kỹ năng tổ chức phiên giải trình của Thường trực HĐND.

 

Đồng chí Kring Ba phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Kring Ba nhấn mạnh, Hội nghị được tổ chức nhằm trang bị và cung cấp thêm cho các vị đại biểu HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND các huyện, thành phố và đội ngũ công chức trực tiếp làm công tác tham mưu, giúp việc cho HĐND các tỉnh, cấp huyện có kiến thức, kỹ năng hoạt động và kinh nghiệm thực tiễn để mỗi đại biểu HĐND tỉnh có thể thực hiện tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trước cử tri và trước HĐND.

 

Những năm qua, hoạt động của HĐND tỉnh, HĐND huyện, thành phố của tỉnh đã có nhiều đổi mới, hiệu lực, hiệu quả tiếp tục được nâng lên, góp phần thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng của địa phương, từng bước khẳng định được vai trò, vị trí của cơ quan quyền lực nhà nước, đại diện cho ý chí và nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

 

Tin, ảnh: Dương Nương