Thứ 4, Ngày 03/06/2020 -

Tập huấn về Thanh tra Nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng và hòa giải ở cơ sở
Ngày đăng: 19/09/2019  21:39
Mặc định Cỡ chữ
Trong 2 ngày (19 – 20/9), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn về Thanh tra Nhân dân, Giám sát đầu tư của cộng đồng và công tác hòa giải ở cơ sở năm 2019 cho 95 Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn; Trưởng Ban Thanh tra Nhân dân, Trưởng ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; Trưởng Ban Công tác Mặt trận ở các khu dân cư trong toàn tỉnh.

 

Quang cảnh Hội nghị Tập huấn

 

Tham gia tập huấn, các đại biểu được quán triệt 03 chuyên đề: Tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân; Tổ chức và hoạt động của Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng; Một số quy định của pháp luật về hòa giải cơ sở.

 

Lớp tập huấn nhằm trang bị và nâng cao kỹ năng hiểu biết về hoạt động của Thanh tra Nhân dân; giám sát đầu tư của cộng đồng và công tác hòa giải ở cơ sở. Từ đó giúp cho đội ngũ cán bộ công tác ở cơ sở kịp thời triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, mang lại hiệu quả thiết thực trong đời sống xã hội của Nhân dân bằng các hoạt động thiết thực, cụ thể./.

 

                                                                Tin, ảnhNguyễn Đăng Bình