Thứ 5, Ngày 27/02/2020 -

UBND tỉnh ban hành dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực đường bộ
Ngày đăng: 08/11/2019  13:08
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 07/11, UBND tỉnh ban hành Quyết định 1251/QĐ-UBND ban hành dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi quản lý của Uỷ ban nhân dân tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên như sau:

 

Quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (trong trường hợp dịch vụ này có định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá được cấp có thẩm quyền ban hành để làm cơ sở đặt hàng cho doanh nghiệp thực hiện), gồm các sản phẩm: Kiểm tra, quan trắc, kiểm định chất lượng công trình đường bộ; Quản lý, bảo dưỡng thường xuyên công trình đường bộ: Gồm các hạng mục công việc theo tiêu chuẩn kỹ thuật về bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và quy trình bảo trì; Sửa chữa công trình đường bộ.

 

Trong đó, sửa chữa công trình đường bộ gồm: Sửa chữa định kỳ và sửa chữa đột xuất:

 

Sửa chữa định kỳ là sửa chữa hư hỏng, thay thế bộ phận công trình, thiết kế công trình được thực hiện định kỳ theo quy định của quy trình bảo trì công trình đường bộ nhằm khôi phục, cải thiện tình trạng kỹ thuật của công trình đường bộ mà bảo dưỡng thường xuyên công trình không đáp ứng được.

 

 Sửa chữa đột xuất công trình đường bộ bị hư hỏng do chịu các tác động đột xuất như mưa bão, lũ lụt, động đất, va đập, cháy nổ hoặc những tác động thiên tai đột xuất khác hoặc khi có biểu hiện có thể gây hư hỏng đột biến ảnh hưởng đến an toàn sử dụng, khai thác công trình hoặc có khả năng xảy ra sự cố dẫn tới thảm hoạ.

 

Quang Tiến