Thứ 3, Ngày 07/07/2020 -

15 Đảng bộ cấp cơ sở tổ chức Đại hội điểm, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng: 07/01/2020  19:59
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện Kế hoạch số 100-KH/TU, ngày 03/7/2019 của Tỉnh ủy về “chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025”; trên cơ sở đề nghị của các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã thống nhất thời gian tổ chức Đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 15 Đảng bộ; trong đó, có 05 Đảng bộ tổ chức Đại hội điểm bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy và 10 Đảng bộ tổ chức Đại hội điểm trước khi triển khai ra diện rộng.

 

Ảnh minh họa

 

Cụ thể, Đại hội điểm 05 Đảng bộ cấp cơ sở bầu trực tiếp Bí thư cấp ủy gồm: Đảng bộ phòng Tham mưu, Đảng ủy Quân sự tỉnh, từ ngày 15 – 16/01; Đảng bộ xã Măng Ri, Huyện ủy Tu Mơ Rông, từ ngày 05 – 06/02; Đảng bộ xã Hòa Bình, Thành ủy Kon Tum, từ ngày 06 - 07/02; Đảng bộ xã Đắk Ruồng, Huyện ủy Kon Rẫy, từ ngày 20-21/02; Đảng bộ Công ty Điện lực Kon Tum, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, từ ngày 10-11/3/2020.

 

Đại hội điểm 10 Đảng bộ cấp cơ sở trước khi triển khai ra diện rộng gồm: Đảng bộ xã Sa Sơn, Huyện ủy Sa Thầy, từ ngày 07-08/01; Đảng bộ xã Đắk Pét, Huyện ủy Đắk Glei, từ ngày 09-10/01; Đảng bộ xã Pờ Y, Huyện ủy Ngọc Hồi, từ ngày 09-10/01; Đảng bộ xã Kon Đào, Huyện ủy Đắk Tô, từ ngày 16-17/01; Đảng bộ Công an huyện Kon Plông, Huyện ủy Kon Plông, từ ngày 11-12/02; Đảng bộ phòng Cảnh sát cơ động, Đảng ủy Công an tỉnh, từ ngày 18-19/02; Đảng bộ xã Ia Tơi, Huyện ủy Ia H’Drai, từ ngày 27-28/02; Đảng bộ xã Hà Mòn, Huyện ủy Đắk Hà, từ ngày 04-05/3; Chi bộ phòng Phòng chống Ma Túy & Tội phạm, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, từ ngày 05-06/3; Đảng bộ sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, từ ngày 11-12/3/2020./.

 

Tin, ảnh: Dương Nương