Thứ 4, Ngày 05/08/2020 -

Tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch bệnh do nCoV gây ra
Ngày đăng: 10/02/2020  14:53
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 10/2, UBND tỉnh ban hành văn bản 352/UBND-KGVX yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai tích cực công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV) theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh.

 

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai các nhiệm vụ:

 

Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương thực hiện đảm bảo theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế tại các Văn bản ngày 06 tháng 02 năm 2020.

 

Triển khai thực hiện biện pháp cách ly phù hợp, theo quy định đối với các trường hợp từ các quốc gia/địa phương có dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV đến địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Y tế tại các Văn bản nêu trên.

 

Phối hợp các Sở, ngành, địa phương liên quan kiểm soát chặt chẽ hành khách xuất, nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y; tăng cường giám sát phát hiện sớm các trường hợp từ quốc gia/địa phương có dịch đến địa bàn tỉnh, các trường hợp tiếp xúc, nghi ngờ/mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV để tổ chức thực hiện các biện pháp cách ly, điều trị theo chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ và Bộ Y tế; thực hiện triệt để việc khoanh vùng, xử lý môi trường các địa điểm có người nghi ngờ/mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV.

 

Tổ chức việc thường trực 24/24 tại các cơ sở y tế để kịp thời đáp ứng với dịch bệnh (thường trực 04 cấp: Lãnh đạo, chuyên môn, hậu cần, lái xe), đảm bảo chế độ thường trực và phòng chống dịch cho cán bộ y tế theo quy định; rà soát, chuẩn bị kế hoạch đáp ứng với các cấp độ dịch khi xảy ra trên địa bàn. Khi có trường hợp mắc bệnh tham mưu cấp có thẩm quyền công bố dịch theo quy định.

 

Được phép điều chuyển cơ sở vật chất, thuốc, hóa chất, trang thiết bị phục vụ cho công tác cách ly, điều trị người nghi ngờ/mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV.

 

Tổ chức phổ biến, hướng dẫn các cơ sở y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan quản lý chất thải y tế và xử lý thi hài bệnh nhân tử vong do nhiễm nCoV (nếu có) theo đúng quy định.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội: Tổ chức thực hiện đảm bảo các nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong trường học…

 

Thường xuyên cập nhật thông tin dịch bệnh hàng ngày. Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế để chỉ đạo triển khai các hoạt động phòng chống dịch trong các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

 

Chỉ đạo các trường học, cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp tăng cường triển khai công tác truyền thông, hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch, giám sát, theo dõi tình hình sức khỏe trẻ em mầm non, học sinh và cán bộ, giáo viên; phát hiện sớm các trường hợp có biểu hiện của bệnh theo hướng dẫn, thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để hỗ trợ, xử lý kịp thời.

 

Tiếp tục phối hợp với Sở Y tế thực hiện tốt việc tiêu độc, khử trùng các trường học, cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, đảm bảo vệ sinh môi trường học theo quy định; tổ chức kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn công tác phòng chống dịch tại các trường học, cơ sở giáo dục, giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn.

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các địa phương và doanh nghiệp có lao động là người nước ngoài đến từ vùng quốc gia có dịch cách phòng ngừa dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV.

 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chỉ đạo rà soát các cơ sở lưu trú, phối hợp thực hiện việc cách ly theo quy định các trường hợp đến từ các quốc gia, địa phương có dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV; kiểm soát chặt chẽ hoạt động tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh để tránh tụ tập đông người, bảo đảm các yêu cầu về phòng chống dịch bệnh theo chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Quản lý thị trường tỉnh: Chỉ đạo các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ổn định sản xuất; chủ động triển khai các giải pháp, hỗ trợ bảo đảm nguồn cung trang thiết bị, vật tư y tế vật tư, hóa chất, sinh phẩm... cho công tác phòng, chống dịch; bảo đảm việc cung ứng, kiểm soát giá đối với hàng hóa, nhu yếu phẩm phục vụ nhân dân trong trường hợp dịch lan rộng, kéo dài.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan bảo đảm tập trung ứng phó với dịch bệnh, đồng thời đề xuất các giải pháp chỉ đạo, điều hành phù hợp giảm thiểu tác động bất lợi với kinh tế của tỉnh, bảo đảm ổn định kinh tế và các mục tiêu phát triển và tăng trưởng.

 

Sở Tài chính: Triển khai theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 338/UBND-KTTH ngày 07 tháng 02 năm 2020 về kinh phí phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona.

 

Công an tỉnh: Khẩn trương chỉ đạo công an các địa phương phối hợp với các ngành, cơ quan liên quan rà soát tất cả trường hợp nhập cảnh, đến từ các quốc gia, địa phương có dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV để tổ chức quản lý và cách ly theo hướng dẫn của ngành Y tế.

 

Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh: Phối hợp với Sở Y tế lập kế hoạch tổ chức khu cách ly tập trung của tỉnh để triển khai được ngay khi có yêu cầu.

 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Chỉ đạo các đơn vị công an, y tế, văn hóa và các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn phối hợp thực hiện việc quản lý, cách ly các trường hợp từ quốc gia/địa phương có dịch đến địa bàn, các trường hợp tiếp xúc, nghi ngờ/mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV theo đúng quy định.

 

Chỉ đạo rà soát tất cả người nhập cảnh đến từ hoặc đi qua quốc gia có dịch trong vòng 14 ngày để thực hiện các biện pháp cách ly.

 

Huy động nguồn lực để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo phục vụ việc cách ly.

 

Trực tiếp kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn; lưu ý xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, lợi dụng dịch bệnh để trục lợi, gây dư luận xấu trong xã hội.

 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona các cấp: Triển khai thực hiện theo các chỉ đạo, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona gây ra tại tỉnh Kon Tum.

 

Dương Nương