Thứ hai, Ngày 30/11/2020 -

Triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 22/05/2020  08:13
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 18/5/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1714/KH-UBND về việc triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp,an toàn và trật tự của Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Theo đó, triển khai thực hiện Quyết định số 402/QĐ-TTg ngày 20/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc (GCM)trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan và các địa phương triển khai các nội dung:

 

Tuyên truyền, phổ biến thông tin về Thỏa thuận GCM, các vấn đề di cư quốc tế; nâng cao nhận thức về Thỏa thuận GCM và các vấn đề di cư quốc tế như di cư hợp pháp, an toàn; di cư trái phép; mua bán người...; tăng cường hiệu quả công tác quản lý di cư, hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi chính đáng người di cư. Lưu ý các nhóm đặc thù, phụ nữ, trẻ em, người dân tộc thiểu số.

 

Thu thập thông tin, số liệu về di cư của công dân Việt Nam ra nước ngoài và người nước ngoài vào địa phương; theo dõi, rà soát, cập nhật thông tin về di cư quốc tế (lao động; học tập; kết hôn có yếu tố nước ngoài; nhận con nuôi có yếu tố nước ngoài; di cư trái phép; mua bán người; lao động cưỡng bức; người không quốc tịch; người di cư trở về...); tiếp tục quản lý, sử dụng hiệu quả các cơ sở dữ liệu chuyên ngành có liên quan. Nghiên cứu lồng ghép các nội dung liên quan đến di cư trong các cuộc điều tra dân số và nhà ở để bổ sung điều tra về tình trạng di cư. Ứng dụng công nghệ thông tin việc đăng ký và hỗ trợ công dân Việt Nam ở nước ngoài bao gồm thông tin cơ bản về công dân Việt Nam di cư ra nước ngoài với các mục đích khác nhau.

 

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến di cư quốc tế để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới nhằm đảm bảo phù hợp với thực tiễn tại địa phương; ban hành đồng bộ các chính sách phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình của địa phương nhằm giảm thiểu các nhân tố dẫn tới di cư trái phép, giúp người dân có nhận thức, quyết định đúng đắn về di cư, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng toàn diện, bền vững,“không để ai bị bỏ lại phía sau”.

 

Tiếp tục theo dõi tình hình người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài tại địa phương để đề xuất giải pháp phù hợp nhằm quản lý hiệu quả và tạo thuận lợi cho người di cư hòa nhập với cộng đồng sở tại, đảm bảo có cơ hội công bằng về học tập, làm việc, phát triển cũng như phát huy vai trò và đóng góp của mình đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước.

 

Tăng cường hợp tác quốc tế đặc biệt với các tỉnh giáp biên Lào và Campuchia trong việc thực hiện Thỏa thuận GCM. Tiếp tục đề xuất ký kết thỏa thuận quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống di cư trái phép, mua bán người, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người di cư, đặc biệt chú ý đến các nhóm đặc thù, phụ nữ và trẻ em, người dân tộc thiểu số./.

 

Thái Ninh