Thứ 4, Ngày 20/01/2021 -

Chỉ số PCI của tỉnh năm 2019 tăng 3 bậc so với năm 2018
Ngày đăng: 22/05/2020  08:20
Mặc định Cỡ chữ
Theo số liệu và kết quả điều tra của VCCI đã công bố, chỉ số PCI của tỉnh Kon Tum năm 2019 tăng 3 bậc so với năm 2018, đứng thứ 56/63 tỉnh, thành cả nước và đứng thứ 4 (trên tỉnh Đăk Nông) so với 5 tỉnh khu vực Tây Nguyên.

 

Cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum

 

So sánh với điểm trung vị, năm 2019 tỉnh Kon Tum có 03 chỉ số thành phần có điểm số tốt hơn với điểm trung vị, gồm:

 

Chỉ số Chi phí gia nhập thị trường: Đứng thứ 24/63 tỉnh, thành phố và đứng đầu trong khu vực Tây Nguyên. Khá nhiều Doanh nghiệp cho rằng cán bộ, công chức tại bộ phận một cửa am hiểu về chuyên môn, nhiệt tình thân thiện. Kết quả này cho thấy sự ghi nhận của Doanh nghiệp đối với việc giải quyết tốt vấn đề thành lập Doanh nghiệp và các yếu tố khác để hình thành pháp nhân và gia nhập thị trường.

 

Chỉ số Cạnh tranh bình đẳng: Đứng thứ 17/63 tỉnh, thành phố và đứng thứ 2 trong khu vực Tây Nguyên. Chỉ số này đã được cải thiện đáng kể, phản ánh môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn tỉnh bình đẳng trong việc tiếp cận các nguồn lực, các hình thức ưu đãi giữa Doanh nghiệp nhà nước, các Doanh nghiệp tiền thân là Doanh nghiệp nhà nước và chủ Doanh nghiệp có mối quan hệ với chính quyền, các Doanh nghiệp FDI với Doanh nghiệp tư nhân trong nước trên địa bàn tỉnh...

 

Chỉ số Tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất: Đứng thứ 9/63 tỉnh, thành phố và đứng thứ 2 trong khu vực Tây Nguyên. Thời gian qua, việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất được thực hiện đúng quy hoạch được duyệt, tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án triển khai đúng tiến độ; thường xuyên cập nhật, rà soát lại toàn bộ quỹ đất đã cho nhà đầu tư thuê; đánh giá lại hiệu quả của từng dự án, xem xét, thu hồi theo quy định; chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư.

 

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) hợp tác với Cơ quan hợp tác Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ US-Aid đánh giá và xếp hạng chính quyền các tỉnh, thành của Việt Nam trong việc xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho việc phát triển doanh nghiệp dân doanh./.

 

Tin, ảnh: Dương Nương