Thứ 3, Ngày 07/07/2020 -

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông
Ngày đăng: 30/05/2020  08:52
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 29/5, đồng chí Trần Thị Nga - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông về tình hình triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2020.

 

Theo báo cáo của Sở Thông tin và Truyền thông, trong 6 tháng đầu năm 2020, đơn vị đã cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, chương trình công tác trọng tâm của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2020.

 

Sở Thông tin và Truyền thông đã bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid–19. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị đơn vị liên quan đảm bảo an toàn thông tin trên địa bàn tỉnh.

 

Tuy nhiên, tiến độ và chất lượng tham mưu một số nhiệm vụ, đề án còn chậm so với Kế hoạch. Nguyên nhân chính là do ảnh hưởng của dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp, kéo dài; năng lực của một số công chức còn hạn chế…

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận buổi làm việc

 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận những nỗ lực của Sở Thông tin và Truyền thông trong thời gian qua; trong thời gian tới đề nghị tập thể lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục đoàn kết, phát huy những kết quả đã đạt được, chủ động xây dựng kế hoạch khắc phục các tồn tại hạn chế. Chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan lập hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo từng nội dung cụ thể theo đúng Quy chế làm việc của UBND tỉnh và Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 05/8/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt một số nội dung: Chủ động theo dõi, hướng dẫn các ngành, địa phương thực hiện các hoạt động tuyên tuyền được theo Kế hoạch số 116-KH/TU, ngày 26-11-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2020; Kế hoạch triển khai ứng dụng IPV6 trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục theo dõi, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông để cập nhật các văn bản mới, hướng dẫn việc triển khai các nhiệm vụ trong xây dựng chính quyền điện tử của tỉnh.

 

Khẩn trương phối hợp ngành, địa phương đánh giá thực trạng việc ứng dụng các phần mềm, sản phẩm dịch vụ CNTT trên địa bàn toàn tỉnh. Hoàn chỉnh Kế hoạch ứng dụng CNTT và đề xuất danh mục dự án đầu tư ứng dụng CNTT giai đoạn 2021-2025 để làm cơ sở bố trí nguồn lực triển khai thực hiện; phối hợp các ngành triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin đã được Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương tại Văn bản số 09/UBND-KGVX ngày 02/01/2020; triển khai các nhiệm vụ của Đề án Củng cố, phát triển hệ thống phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025...

 

Chủ trì và chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức đưa đoàn tham gia Hội thi tuyên truyền về chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam năm 2020 tại tỉnh Quảng Nam; phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng cung cấp và xử lý thông tin gắn với tăng cường an ninh mạng; xử lý kịp thời các thông tin xấu, độc trên các trang mạng xã hội.

 

Tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và chính trị đối với cán bộ, công chức của ngành. Từ đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm là cơ quan chuyên môn, tham mưu các nội dung, nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực thông tin-truyền thông nói chung và nhiệm vụ xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh nói riêng đáp ứng nhiệm vụ được giao./.

 

Tin, ảnh: Ngọc Kiên