Thứ 4, Ngày 05/08/2020 -

Hội nghị lần thứ 3 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2019 - 2024
Ngày đăng: 07/07/2020  13:48
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 06/7, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (khoá X), nhiệm kỳ 2019 – 2024 tổ chức Hội nghị lần thứ 3 nhằm sơ kết công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, đề ra chương trình trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020.

 

Dự Hội nghị có các đồng chí: A Pớt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Trung Hải, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trần Thị Nga, TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; các vị Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh (khoá X).

 

Thời gian qua, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và các ngành, các cấp đã nỗ lực củng cố, tập hợp, mở rộng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, khơi dậy truyền thống đoàn kết, tạo được sự đồng thuận cao trong xã hội; Nhân dân tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quản lý của chính quyền; khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn được củng cố và giữ vững.

 

Quỹ cứu trợ các cấp trên địa bàn tỉnh đã vận động được trên 2 tỷ 960 triệu đồng, trong đó ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 gần 2 tỷ 243 triệu đồng; ủng hộ khắc phục hạn hán, xâm nhập mặn gần 718 triệu đồng... Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã vận động được trên 1 tỷ 67 triệu đồng; Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” đã phân bổ 852 triệu đồng để chăm lo cho người nghèo. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chủ động, phối hợp với Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND tỉnh, huyện và các cơ quan liên quan tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri của Quốc hội khóa XIV và HĐND tỉnh khóa XI; phối hợp tiến hành tổ chức giám sát 03 chương trình: Khảo sát việc thực hiện một số Nghị quyết HĐND tỉnh và các quy định pháp luật về chế độ, chính sách đảm bảo các hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, xã; việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường giai đoạn 2016 - 2020; thực hiện các chính sách hỗ trợ, kinh phí phòng chống Covid-19...

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2020 của tỉnh

 

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Nga báo cáo tóm tắt tình hình phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2020 của tỉnh. Theo đó, tăng trưởng kinh tế ở mức khá; thu ngân sách tăng so với cùng kỳ; đầu tư xây dựng có trọng tâm, trọng điểm và phát huy được hiệu quả; xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản hoàn thành; ba lĩnh vực đột phá được tiếp tục triển khai tích cực; sản phẩm chủ lực của tỉnh, cây dược liệu, nông nghiệp công nghệ cao được chú trọng phát triển; giá trị sản xuất công nghiệp có sự tăng trưởng; hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư; môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện; an sinh xã hội được chú trọng, chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 được thực hiện khẩn trương, kịp thời, đúng đối tượng; công tác sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện quyết liệt; chất lượng giáo dục tiếp tục được cải thiện; chất lượng khám, chữa bệnh ngày một nâng lên; cải cách thủ tục hành chính được thực hiện mạnh mẽ, kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng; quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; đối ngoại địa phương ngày càng được mở rộng...

 

Đồng chí A Pớt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu chỉ đạo

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020.

 

Để tiếp tục thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, đồng chí lưu ý một số nội dung như: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên theo hướng cụ thể, thiết thực, phù hợp với từng đối tượng; thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tích cực nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với các dự thảo báo cáo, đề án trình Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; xây dựng và tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao về tư tưởng, hành động, phấn đấu thực hiện có kết quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát động và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động, nhất là phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” nhằm lập thành tích thiết thực để chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.../.

 

Tin, ảnh: Huy Thông