Thứ 4, Ngày 05/08/2020 -

Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19
Ngày đăng: 31/07/2020  15:14
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 31/7/2020, Tiểu ban tuyên truyền Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh có Công văn số 1292/CV-TBTT đề nghị các sở, ban ngành, đoàn thể; các cơ quan báo chí, tuyên truyền của địa phương; phóng viên các cơ quan báo chí trung ương thường trú tại tỉnh; Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19.

 

Theo đó, đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền việc thực hiện nghiêm các quy định về biện pháp phòng, kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh; thông tin các biện pháp sàng lọc, chỉ định xét nghiệm sớm SARS-CoV-2 đối với người bệnh, nhân viên y tế có biểu hiện nghi ngờ.

 

Thông tin việc thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 tại các khu cách ly, lưu ý đến đối tượng là những người được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung và người thân của họ tại các hộ gia đình.

 

Chủ động, theo dõi nắm bắt đầy đủ các thông tin về tình hình dịch bệnh Covid 19 trong nước, trên địa bàn tỉnh và các văn bản của Ban chỉ đạo phòng chống dịch covid 19 của tỉnh để tuyên truyền cho phù hợp, kịp thời, hiệu quả.

 

Thông tin về hoạt động vận tải liên tỉnh, như: Dừng hoạt động vận chuyển của các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi đi/đến và trong thành phố Đà Nẵng (trừ các trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ, xe chở bệnh nhân, người hết thời gian cách ly; xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp, xe vận chuyển phục vụ phòng, chống dịch và các trường hợp cung cấp lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết, xe chuyên chở nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa); hoạt động vận chuyển của các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe taxi, xe du lịch có hành trình qua thành phố Đà Nẵng thì không được dừng, đỗ tại thành phố Đà Nẵng và các vùng công bố có dịch COVID-19 khác để đón, trả khách. Các hoạt động vận chuyển của các tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh, các hoạt động vận tải của xe hợp đồng, xe taxi, xe du lịch (không qua thành phố Đà Nẵng và các vùng công bố có dịch khác) thực hiện bình thường, tuyệt đối không đi vào địa phận thành phố Đà Nẵng và các vùng công bố có dịch. Thời gian thực hiện: Trong vòng 15 ngày, kể từ 00 giờ ngày 28/7/2020.

 

Tiểu ban tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19 đề nghị các cơ quan báo chí, truyền thông, các đài truyền thanh truyền hình cấp huyện, đài truyền thanh cấp xã, phường tiếp tục chủ động làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid 19./.

 

Cổng TTĐT tỉnh