Thứ 4, Ngày 20/01/2021 -

Đồng chí Nguyễn Đức Tuy tái cử chức vụ Bí thư Thành ủy Kon Tum
Ngày đăng: 31/07/2020  18:48
Mặc định Cỡ chữ
Sau 2,5 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, sáng 31/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Kon Tum lần thứ XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội

 

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XII gồm 41 đồng chí; bầu 36 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

 

Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XII, các Ủy viên Ban Chấp hành đã bầu 13 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy. Đồng chí Nguyễn Đức Tuy tái cử chức vụ Bí thư Thành ủy; đồng chí Y Hồng Hà và Nguyễn Văn Điệu giữ chức Phó Bí thư Thành ủy. Hội nghị cũng bầu 7 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; đồng chí Lê Văn Khanh giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

 

BCH Đảng bộ thành phố Kon Tum khóa mới và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên ra mắt Đại hội

 

Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng; trong đó, thống nhất đánh giá báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ thành phố; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành uỷ nhiệm kỳ 2015-2020; xác định các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, mang tính đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Theo đó, Nghị quyết đề ra các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025: (1) Tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm đạt trên 12%/năm, giá trị sản xuất đạt 84.830 tỷ đồng; (2) Thu nhập bình quân trên đầu người đạt 75 triệu đồng trở lên; (3) Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt trên 3.600 tỷ đồng; (4) Thành phố Kon Tum đạt đô thị loại II vào năm 2025; (5) Có 11/11 xã đạt chuẩn nông thôn mới; (6) Đầu tư xây dựng mới các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố, với diện tích trên 200ha; (7) Có trên 500.000 lượt khách du lịch đến thành phố Kon Tum; (8) Tỷ lệ diện tích sản xuất nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao có liên kết chuỗi giá trị (không tính diện tích cây cao su) đạt 10% trở lên; (9) Thực hiện tích hợp 80% các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của thành phố với cổng dịch vụ công của tỉnh; (10) Dân số đạt trên 187.000 người (trong đó tỷ lệ tăng dân số bình quân 1,7%/năm); (11) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60% trở lên; (12) Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%; (13) Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm xã hội trên 41%, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 89%; (14) Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 60% trở lên; (15) Tỷ lệ thôn (làng), tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa đạt trên 90%; (16) Tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 10%; (17) Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường đạt 90% trở lên; (18) Tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố hằng năm đạt 90% trở lên; (19) Tỷ lệ xã, phường mạnh về phong trào an ninh Tổ quốc đạt trên 95%; (20) Kết nạp 600 đảng viên trở lên; (21) Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt trên 90%; (22) Tỷ lệ quần chúng được tập hợp, kết nạp vào các tổ chức chính trị - xã hội bình quân hằng năm đạt trên 87%.

 

Để thực hiện đạt các chỉ tiêu đề ra, Nghị quyết cũng đã đề ra một số giải pháp trọng tâm: Huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư, tập trung phát triển kết cấu hạ tầng đô thị và xây dựng nông thôn mới; Xây dựng và phát triển nguồn nhân lực, chú trọng bảo tồn và phát triển văn hóa, du lịch, đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội; Bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Tiếp tục xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

 

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thành phố đoàn kết một lòng, đồng tâm hiệp lực, tận dụng thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thử thách, chủ động, sáng tạo, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII Đảng bộ thành phố đã đề ra. Quyết tâm “xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; năng động, đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, hạ tầng đô thị và nông thôn; đưa thành phố Kon Tum phát triển nhanh, bền vững”./.

 

Tin, ảnh: Dương Nương