Thứ 4, Ngày 05/08/2020 -

Tập trung ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ, lũ ống lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 02/08/2020  11:20
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 02/8/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2808/UBND-NNTN chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ, lũ ống lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão và mưa lũ lớn có thể xảy ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp tại một số địa phương, hạn chế thiệt hại tính mạng và tài sản của Nhân dân do thiên tai, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

 

Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh về tập trung ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ; tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn... Tập trung chỉ đạo, theo dõi chặt chẽ thông tin diễn biến của thời tiết, áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trên địa bàn, kịp thời chỉ đạo, triển khai phương án ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ” có hiệu quả và khắc phục kịp thời khi có thiên tai xảy ra; chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tại các khu vực trọng điểm, nhất là các khu vực dự báo mưa lớn, nguy cơ ngập sâu chia cắt để sẵn sàng hỗ trợ địa phương sơ tán Nhân dân, cứu nạn khi có yêu cầu, đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự.

 

Yêu cầuUBND các huyện, thành phố tập trung kiểm tra, rà soát các thôn, làng và hộ dân sinh sống ở các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu khi mưa lớn để có biện pháp thông báo, cảnh báo kịp thời khu vực nguy hiểm cho Nhân dân biết để chủ động ứng phó; sẵn sàng sơ tán, di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Thường xuyên theo dõi, cập nhật và thông tin kịp thời về diễn biến áp thấp nhiệt đới và mưa lũ đến các tổ chức, cá nhân trên địa bàn biết, chủ động phòng tránh. Phân công thành viên BCH Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện bám sát địa bàn các xã xung yếu để kịp thời phối hợp với chính quyền địa phương cấp xã chỉ đạo công tác phòng, ứng phó với thiên tai và khắc phục những thiệt hại sau mưa, lũ. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để ứng cứu khi có yêu cầu. Tổ chức cung ứng hàng hóa, chất đốt, lương thực, thực phẩm, nhu phẩm thiết yếu cho người dân khi sơ tán, di dời, cứu trợ Nhân dân vùng bị thiệt hại, không để người dân thiếu đói, rét.

 

Yêu cầu các cơ quan liên quan bố trí lực lượng, vật tư, thiết bị tại các khu vực trọng điểm có nguy cơ sạt lở do mưa lũ để sẵn sàng khắc phục ngay khi xảy ra sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến giao thông chính (Quốc lộ, Tỉnh lộ và một số tuyến đường xung yếu...); tổ chức cắm các biển báo, cảnh báo, nghiêm cấm người, phương tiện lưu thông qua khu vực bị ngập lụt, nguy hiểm khi có tình huống thời tiết xấu xảy ra. Triển khai phương án bảo đảm an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại nơi sơ tán dân. Theo dõi, dự báo, cảnh báo thiên tai kịp thời, thông tin đến cơ quan, đơn vị và người dân biết, chủ động phòng tránh, ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ. Tổ chức kiểm tra, rà soát toàn bộ các hồ chứa thuộc phạm vi quản lý, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước nhất là đối với các đập, hồ chứa nước xung yếu hoặc đã đầy nước; thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về mực nước, lưu lượng nước đến hồ và các bản tin dự báo để vận hành, điều tiết hồ chứa cho phù hợp với tình hình thực tế và theo đúng quy trình vận hành hồ chứa đã được phê duyệt.

 

Các cơ quan là thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh bám sát địa bàn được phân công, chủ động phối hợp với chính quyền địa phương chỉ đạo công tác phòng, ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lũ, lũ quét xảy ra; kịp thời báo cáo tình hình thiên tai về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

Văn Hạ