Chủ nhật, Ngày 29/11/2020 -

Tăng cường giám sát cộng đồng phòng chống dịch bệnh
Ngày đăng: 31/08/2020  20:10
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 31/8/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3257/UBND-KGVX chỉ đạo Sở Y tế và UBND các huyện, thành phố tăng cường giám sát cộng đồng phòng chống dịch bệnh.

 

Theo đó, yêu cầu UBND các huyện, thành phố: Khẩn trương thành lập các Tổ công tác cộng đồng phòng chống dịch bệnh (gọi tắt là Tổ công tác) ở tất cả các khu dân cư trên địa bàn (mỗi tổ gồm 02- 03 người, gồm cán bộ thôn/làng/tổ dân phố, các đoàn thể, tình nguyện viên tại địa phương…; mỗi tổ phụ trách từ 30 - 50 hộ gia đình và có phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng thành viên); tổ chức triển khai, giám sát hoạt động của các Tổ công tác đạt hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Đầu mối thông tin, báo cáo của các Tổ công tác là cơ quan/đơn vị thường trực phòng chống dịch bệnh trên địa bàn (cấp xã là Trạm Y tế xã/phường/thị trấn; cấp huyện là Trung tâm Y tế huyện/thành phố; cấp tỉnh là Sở Y tế qua Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh). Hỗ trợ kinh phí phù hợp cho Tổ công tác để triển khai kịp thời các nhiệm vụ.

 

Giao Sở Y tế: Hướng dẫn nhiệm vụ cụ thể, chuyên môn, cung cấp tài liệu cho hoạt động của các Tổ công tác; xử lý kịp thời thông tin, báo cáo của các Tổ công tác, đảm bảo phòng chống dịch bệnh trên địa bàn./.

Cổng TTĐT tỉnh