Chủ nhật, Ngày 01/08/2021 -

Tạm dừng hoạt động các chốt kiểm tra và Tổ liên ngành kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 09/09/2020  21:25
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 09/9/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3386/UBND-KGVX chỉ đạo tạm dừng hoạt động các chốt kiểm tra và Tổ liên ngành kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, từ 17 giờ 00, ngày 08/9/2020, tạm dừng hoạt động của các chốt kiểm tra và Tổ liên ngành kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo Công văn số 2682/UBND-KGVX ngày 27/7/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai hoạt động các chốt kiểm tra và Tổ liên ngành kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 và Công văn số 2748/UBND-KGVX ngày 29/7/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường hoạt động của các chốt kiểm tra và Tổ liên ngành phòng chống dịch COVID-19.

 

Giao Tổ trưởng Tổ liên ngành tại các chốt kiểm tra chịu trách nhiệm: Chỉ đạo các đơn vị, cá nhân có liên quan thu dọn trang thiết bị, dụng cụ, vật tư y tế phục vụ cho các chốt; tổng dọn vệ sinh trước khi rời khỏi chốt. Các trang thiết bị, dụng cụ, vật tư y tế, biển hướng dẫn tại các chốt thuộc nhiệm vụ của đơn vị nào thì đơn vị đó có trách nhiệm bảo quản cẩn thận để phục vụ lại các chốt (nếu có).

 

Giao Ủy ban nhân dân, BCĐ phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các đơn vị có liên quan cùng các Tổ công tác cộng đồng phòng chống dịch bệnh tại địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình công dân từ các tỉnh, thành phố về địa bàn, phát hiện kịp thời những trường hợp thuộc diện cách ly tập trung hoặc cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú để thực hiện cách ly y tế đúng quy định./.

Cổng TTĐT tỉnh