Chủ nhật, Ngày 01/08/2021 -

Thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh bạch hầu và triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 09/09/2020  23:04
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 09/09/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 876/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh bạch hầu và triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

 

Ban Chỉ đạo do Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực y tế làm Trưởng Ban; Giám đốc Sở Y tế làm Phó Trưởng Ban; Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh làm thành viên Thường trực. Thành viên Ban Chỉ đạo gồm các Phó Giám đốc Sở Y tế và đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: Thông tin và Truyền thông; Tài chính; Giáo dục và Đào tạo; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Công an tỉnh; BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; BCH Quân sự tỉnh; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; UBND các huyện, thành phố.

 

UBND tỉnh mời đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, HLH Phụ nữ tỉnh; Hội Nông dân tỉnh; Tỉnh Đoàn; Hội Cựu chiến binh tỉnh tham gia Ban Chỉ đạo với tư cách thành viên.

 

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành, phối hợp giữa các sở, ban ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố trong việc phòng, chống dịch bệnh bạch hầu và triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng, chống dịch bệnh bạch hầu trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế, của UBND tỉnh và các quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn, đúng quy định và hiệu quả.

 

Sở Y tế là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo của Ban Chỉ đạo; các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Chỉ đạo do Trưởng ban phân công. Ban Chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ./.

 

Cổng TTĐT tỉnh