Chủ nhật, Ngày 01/08/2021 -

Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 11/09/2020  07:53
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 10/9/2020, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 3417/UBND-NNTN về việc tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố: Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chủ động rà soát, triển khai thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ về công tác phòng chống thiên tai theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thô; các nội dung vượt thẩm quyền tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh triển khai thực hiện

 

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh) chỉ đạo Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh triển khai thực hiện 06 nhóm nhiệm vụ về công tác phòng chống thiên tai tại mục 2 Công văn số 6035/BNN-PCTT ngày 03/9/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; theo dõi, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

 

Yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện, xã: Rà soát, xây dựng và củng cố lực lượng xung kích phòng chống thiên tai cấp xã tại các khu vực trọng điểm; quán triệt, triển khai công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm “Bốn tại chỗ” (Chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện và kinh phí tại chỗ; hậu cần tại chỗ); rà soát bổ sung Kế hoạch, Phương án Phòng, chống thiên tai, nhất là các phương án phòng chống bão, lũ quét, sạt lở đất tại các vị trí ven sông, suối…, phương án di dời dân đến nơi an toàn, không để bị động, bất ngờ, kể cả trong các tình huống thiên tai bất lợi.

 

Phân công thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn cấp huyện bám sát địa bàn các xã xung yếu để kịp thời phối hợp với chính quyền địa phương cấp xã chỉ đạo công tác phòng, ứng phó với thiên tai và khắc phục những thiệt hại sau mưa, lũ.

 

Rà soát các công trình cầu treo dân sinh trên địa bàn để kịp thời sửa chữa, khắc phục tình trạng hư hỏng… đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông; Rà soát và phát hiện nơi ở mất an toàn, khu vực thấp trũng ven sông, các vị trí có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, khơi thông các vị trí tắc nghẽn dòng chảy; bố trí nguồn lực thực hiện.

 

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống thiên tai, kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và cách thức phòng chống thiên tai cho người dân để giảm nhẹ rủi ro, thiệt hại khi có thiên tai xảy ra./.

 

                                                                                         Cổng TTĐT tỉnh