Chủ nhật, Ngày 01/08/2021 -

Chỉ đạo về công tác giải ngân vốn đầu tư công, công tác phòng chống dịch bệnh và xử lý vụ việc khai thác gỗ trái phép
Ngày đăng: 12/09/2020  09:53
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 11/9/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3437/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện Kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1409-TB/TU ngày 07/9/2020.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố; các đơn vị khác được giao làm chủ đầu tư các công trình, dự án tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công các công trình, dự án đang đầu tư trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 1379-TB/TU ngày 28/7/2020 và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2813/UBND-KTTH. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan định kỳ trước ngày 25 hằng tháng báo cáo tiến độ giải ngân về Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.  

 

Giao Sở Y tế tiếp tục chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan triển khai kịp thời, quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch COVID-19, sốt xuất huyết Dengue, bạch hầu theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả các chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh Covid-19. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để dịch bệnh tiếp tục tái phát, phát sinh, diễn biến phức tạp trên địa bàn.

 

UBND tỉnh đề nghị Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Đăk Tô và Công an huyện Ngọc Hồi căn cứ nhiệm vụ chức năng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung khẩn trương điều tra vụ khai thác gỗ trái phép tại lâm phần Tiểu khu 276, xã Đăk Rơ Nga, huyện Đăk Tô (khu vực giáp ranh với xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi) và vụ khai thác gỗ trái phép tại lâm phần Tiểu khu 153, xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Đồng thời, khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ về lĩnh vực đất đai theo Kết luận số 2963/KL-UBND ngày 12/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh./.

 

Cổng TTĐT tỉnh