Thứ 5, Ngày 24/09/2020 -

Tuyên truyền một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn tỉnh
Ngày đăng: 14/09/2020  16:49
Mặc định Cỡ chữ
Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông, định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai công tác thông tin, tuyên truyền một số nội dung trọng tâm:

 

Tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu lần thứ XVI, Đảng bộ tỉnh Kon Tum, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, tập trung tuyên truyền những thành tựu nổi bật sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; khánh thành các công trình trọng điểm; kết quả các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025; chú trọng tuyên truyền những kết quả tích cực bước đầu trong việc đưa nghị quyết đại hội đảng bộ cơ sở vào cuộc sống để phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân.

 

Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống của Đảng bộ tỉnh Kon Tum (25/9/1930 - 25/9/2020); Thông tin các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày Xô Viết – Nghệ Tĩnh (12/9/1930 – 12/9/2020); Tổng kết và trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống Đảng bộ tỉnh Kon Tum; Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VIII (2020-2025) gắn với tuyên truyền Đại hội đại biểu lần thứ XVI, Đảng bộ tỉnh Kon Tum, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910 - 30/9/2020) lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 50–CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; kết quả 03 năm triển khai thực hiện Đề án "Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bảo DTTS và miền núi giai đoạn 2017-2021" trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20-6-2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Tăng thời lượng, số lượng đăng tải phát sóng tin, bài tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật và kiến thức về ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2020; tích cực thông tin việc kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về ATTP tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh kẹo, nước giải khát; cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, công khai cơ sở có hành vi vi phạm và hình thức xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 

Tiếp tục làm tốt công tác thông tin, đưa tin kịp thời diễn biến thiên tai trong mùa mưa, lũ; hướng dẫn kỹ năng đối phó để tổ chức, cá nhân và người dân biết chủ động phòng tránh.

 

Ngoài ra, thông tin, tuyên truyền thường xuyên theo chỉ đạo của UBND tỉnh:  Tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, bệnh bạch hầu, sốt xuất huyết Dengue; thông tin đảm bảo chính xác, tránh gây tâm lý hoang mang, lo lắng cho người dân.

 

Tăng cường thông tin, tuyên truyền việc tăng cường quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý và giảm thiểu rác thải nhựa, hạn chế tối đa việc sử dụng các sản phẩm nhựa dùng một lần để bảo vệ môi trường.

 

Phổ  biến, quán  triệt sâu rộng nội dung Nghị định số 49/2020/NĐ-CP của Chính phủ nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành, địa phương và toàn xã hội trong công tác giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù, người được đặc xá, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, giúp họ ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, góp phần phòng ngừa, hạn chế tình trạng tái phạm, vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới.

 

 Thông tin việc dừng nhập khẩu và không được cho phép quá cảnh động vật hoang dã còn sống hay đã chết, trứng, ấu trùng, bộ phận, dẫn xuất của các loài động vật hoang qua địa bàn tỉnh đến khi có chỉ đạo mới của Thủ tướng Chính phủ hoặc trường hợp đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

 

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thông tin, truyền thông để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông. Thông tin kịp thời các văn bản chỉ đạo, chủ trương, giải pháp thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông để cơ quan, tổ chức, cá nhân biết và chấp hành. Trong đó, tập trung tuyên truyền theo chủ đề năm 2020 “Đã uống rượu bia, không lái xe”.

 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền có hiệu quả Chương trình hành động triển khai Kế hoạch số 119-KH/TU ngày 18-12 -2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới, trên địa bàn tỉnh Kon Tum”.

 

Thông tin, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi việc triển khai Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong các vấn đề liên quan đến di cư.

 

Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính  phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh năm 2020 và những năm tiếp theo.

 

Tiếp tục đẩy mạnh thông tin việc triển khai thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật lực lượng dự bị động viên năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

 

Tích cực tuyên truyền Chương trình truyền thông Dân số đến năm 2030; Chương trình “Chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời để phòng chống suy dinh dưỡng bà mẹ, trẻ em, nâng cao tầm vóc người Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2020-2030./.

 

Cổng TTĐT tỉnh