Thứ 5, Ngày 24/09/2020 -

Tập trung tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025
Ngày đăng: 16/09/2020  13:43
Mặc định Cỡ chữ
Sở Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Văn bản 1557/STTTT-TTBCXB đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Cụ thể, tiếp tục thực hiện tuyên truyền các nội dung tại Kế hoạch số 189/KH-UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Kế hoạch số 116-KH/TU ngày 26-11-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thành của các huyện, thành phố; các xã phường, thị trấn và trên hệ thống thông tin đại chúng khác về thời gian, địa điểm, ý nghĩa của Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Đặt khẩu hình, khẩu hiệu tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI lên Cụm Thông tin Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y (Ngọc Hồi), Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử các sở, ban ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan báo chí địa phương. Nội dung khẩu hiệu: “NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH KON TUM LẦN THỨ XVI (NHIỆM KỲ 2020-2025)!; Hình thức: nền đỏ, chữ vàng; phía trên, hoặc bên trái có hình cờ Đảng; Thời gian thực hiện: Từ ngày 14/9/2020 đến ngày 28/9/2020./.

 

Cổng TTĐT tỉnh