Chủ nhật, Ngày 04/12/2022 -

Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19
Ngày đăng: 19/10/2020  20:04
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 19/10/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3941/UBND-KGVX chỉ đạo các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh và UBND các huyện, thành phố tăng cường phòng, chống dịch COVID-19.

 

Thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và để tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không lơ là chủ quan trong phòng, chống dịch COVID-19; tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1300/CĐ-TTg ngày 24/9/2020 và các Văn bản có liên quan của Trung ương, của tỉnh.

 

Đối với việc quản lý người nhập cảnh: Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm ngặt việc khai báo y tế; cách ly và theo dõi y tế sau cách ly (đủ ít nhất 28 ngày kể từ ngày nhập cảnh) đối với tất cả những người nhập cảnh lưu trú/cư trú trên địa bàn tỉnh. Thực hiện quản lý sức khỏe đối với người nhập cảnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và lực lượng y tế cơ sở tổ chức chặt chẽ việc quản lý và yêu cầu khai báo y tế bắt buộc đối với nhập cảnh đã hoàn thành thời gian cách ly y tế tập trung về địa phương; đồng thời tổ chức quản lý, theo dõi sức khỏe, giám sát y tế tại cộng đồng ít nhất 14 ngày các đối tượng này (nếu có dấu hiệu của COVID-19 thì khẩn trương triển khai ngay các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định); lực lượng công an phối hợp quản lý việc di chuyển của người nhập cảnh theo đúng quy định phòng chống dịch.

 

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan chỉ đạo tất cả các cơ sở khám chữa bệnh, các trung tâm dưỡng lão thực hiện nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch. Kiên quyết dừng hoạt động các cơ sở không đảm bảo điều kiện an toàn.

 

Rà soát, cập nhật các hướng dẫn phòng chống dịch đối với trường học, cơ sở lưu trú, giao thông công cộng, nhà máy, công sở... cho phù hợp với tình hình mới. Chỉ đạo các cơ sở (trước hết là các trường học và cơ sở lưu trú) thực hiện nghiêm các hướng dẫn và cập nhật trên hệ thống Bản đồ chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và các Bộ, ngành liên quan. Kiên quyết xử lý các cơ sở không đảm bảo an toàn.

 

Khẩn trương hoàn thiện việc lập sổ sức khỏe điện tử toàn dân, xác định nhóm đối tượng dễ bị tổn hại nặng tới sức khỏe nếu bị nhiễm Covid-19 để ưu tiên bảo vệ; thúc đẩy tiến độ triển khai khám chữa bệnh từ xa và đăng ký khám bệnh qua mạng.

 

Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai việc đặt hàng cung cấp dịch vụ xét nghiệm chẩn đoán SARS-CoV-2 đối với các mẫu xét nghiệm do ngân sách Nhà nước chi trả theo quy định, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1587/QĐ-TTg ngày 14/10/2020 và hướng dẫn của Bộ Y tế./.

Cổng TTĐT tỉnh