Thứ 4, Ngày 12/05/2021 -

Triển khai thực hiện ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei
Ngày đăng: 12/11/2020  14:52
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 11/11/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4239/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện ý kiến của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Đảng ủy xã Đăk Kroong, huyện Đăk Glei.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei thường xuyên theo dõi, hướng dẫn và kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của xã Đăk Kroong trong thời gian tới. Trường hợp có vướng mắc, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

 

Quan tâm phân bổ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới để đáp ứng nhu cầu đầu tư, xây dựng xã Đăk Kroong đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2020-2025 theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đăk Glei lần thứ XIX.

 

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND huyện Đăk Glei và các đơn vị có liên quan xem xét, giải quyết đối với kiến nghị: Bố trí nguồn vốn để đầu tư xây dựng Cụm khu công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ Đăk Sút xã Đăk Kroong. Giao UBND huyện Đăk Glei chủ trì, phối hợp và các đơn vị có liên quan xem xét, giải quyết đối với các kiến nghị đầu tư xây dựng nâng cấp, sửa chữa lại đường liên xã, đoạn qua thôn Đăk Wấk - Nú Vai hiện nay đã xuống cấp, hư hỏng nặng, đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.../.

 

Cổng TTĐT tỉnh