Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

Triển khai các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò
Ngày đăng: 14/12/2020  13:35
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 14/12/2020, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4584/UBND-NNTN chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 8634/CT-BNN-TY ngày 09/12/2020 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành thuộc tỉnh, UBND các huyện thành phố tập trung các nguồn lực và khẩn trương triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu bò theo đúng quy định của Luật Thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp - PTNT và chỉ đạo của UBND tỉnh thời gian qua.

 

Chỉ đạo tổ chức rà soát, thống kê các hộ chăn nuôi trâu, bò trên địa bàn và hướng dẫn người chăn nuôi chủ động giám sát, kịp thời phát hiện các trường hợp gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh, báo cáo chính quyền, cơ quan thú y và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; xử lý nghiêm các trường hợp giấu, không báo cáo dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng; áp dụng nghiêm các biện pháp kỹ thuật trong chăn nuôi an toàn sinh học, thực hành chăn nuôi tốt, vệ sinh, sát trùng, diệt côn trùng, ruồi muỗi, ve, mòng… tại khu vực chăn nuôi; bổ sung chất dinh dưỡng, khoáng chất để nâng cao sức đề kháng cho gia súc.

 

Tăng cường công tác quản lý kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển gia súc, sản phẩm gia súc trong nước; ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển gia súc, sản phẩm gia súc trái phép vào Việt Nam.

 

Rà soát, bổ sung, xây dựng, phê duyệt và bố trí kinh phí để thực hiện kế hoạch phòng chống bệnh Viêm da nổi cục trên trâu bò tại địa phương, trong đó lưu ý bố trí kinh phí mua vắc xin tiêm phòng bệnh Viêm da nổi cục trên trâu bò trên địa bàn, kinh phí công tiêm phòng, kinh phí mua thuốc diệt côn trùng, ruồi muỗi, ve, mòng…; kinh phí tổ chức chủ động lấy mẫu, giám sát lưu hành mầm bệnh, kinh phí tham gia chống dịch, trực chống dịch.

 

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về nguy cơ, tác hại và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu bò.

 

Thành lập các đoàn công tác do lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện thành phố làm trưởng đoàn đi kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu bò tại cơ sở; bao gồm cả việc kiểm tra, hướng dẫn công tác xây dựng, phê duyệt và bố trí kinh phí phù hợp để tổ chức triển khai có hiệu quả kế hoạch phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu bò ở các cấp.../.

 

            Cổng TTĐT tỉnh