Thứ sáu, Ngày 25/06/2021 -

Giai đoạn 2021-2025: 08 Nghĩa trang liệt sỹ và 21 Nhà bia được nâng cấp, mở rộng
Ngày đăng: 16/12/2020  22:31
Mặc định Cỡ chữ
Ngày 16/12/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4619/KH-UBND về xây mới, mở rộng và nâng cấp các Nghĩa trang liệt sỹ và nhà bia tưởng niệm liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2021-2025.
Một số Nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 

Theo đó, trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh sẽ tập trung nguồn lực xây mới, mở rộng và nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ (ưu tiên những công trình đã xuống cấp, cần sửa chữa cấp bách); góp phần tạo cảnh quan đẹp, trang nghiêm, đáp ứng yêu cầu thăm, viếng của các tổ chức, cá nhân và thân nhân, gia đình liệt sĩ; đồng thời, qua đó giáo dục các thế hệ về truyền thống cách mạng và đạo lý “uống nước nhớ nguồn", "ăn quả nhớ người trồng cây" của dân tộc, cụ thể:

 

Mở rộng, sửa chữa, nâng cấp 08 Nghĩa trang liệt sỹ (NTLS), gồm: NTLS tỉnh; NTLS các huyện: Đăk Hà, Sa Thầy, Đăk Glei, Kon Plông, Kon Rẫy, Tu Mơ Rông, Ngọc Hồi và NTLS xã Diên Bình (huyện Đăk Tô).

 

Xây mới, mở rộng và nâng cấp 21 Nhà bia (trong đó, xây dựng mới 03 Nhà bia, gồm: Nhà Bia tưởng niệm liệt sĩ huyện Ia H'Drai, Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Ya Tăng và Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ xã Ya Xiêr (huyện Sa Thầy)).

 

Cùng với đó, sẽ thay 3.095 bia mộ liệt sĩ tại 10 NTLS trên địa bàn tỉnh, gồm: Thay và điều chỉnh thông tin trên bia mộ ”Liệt sĩ vô danh”, ”Liệt sĩ không xác định danh tính” thành ”Liệt sĩ chưa xác định được thông tin”.

 

Tổng dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch là 46.540 triệu đồng (Ngân sách Trung ương là 40.138 triệu đồng; ngân sách địa phương và vận động xã hội hóa là 6.402 triệu đồng).

 

Hiện nay, toàn tỉnh có 10 NTLS và 34 công trình tưởng niệm liệt sĩ (Nhà bia), trong đó có 27 công trình được đầu tư từ lâu, hiện đã xuống cấp, vỏ mộ bị bong, tróc; bia mộ bị bào mòn, thông tin trên bia bị mờ; hệ thống sân, đường nội bộ, cổng, tượng đài, hàng rào bảo vệ xuống cấp; vườn hoa cây cảnh chưa đồng bộ, cần được sửa chữa, nâng cấp các hạng mục... Mặt khác, tỉnh có 03 địa phương chưa có công trình ghi công liệt sĩ (huyện Ia H’Drai, xã Đăk Blô và xã Đăk Môn huyện Đăk Glei), cần thiết phải xây dựng Nhà bia để ghi danh liệt sĩ nhằm tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân và thân nhân, gia đình liệt sĩ tổ chức thăm, viếng, tri ân.../.

Cổng TTĐT tỉnh